Sự lạ từ sở cứu hỏa: Nhà thờ cháy rụi nhưng sách thánh vẫn còn nguyên

Ngôi nhà thờ ‘Freedom Ministries Church’ ở Grandview, West Virginia đã bị cháy gần hết hôm Chúa Nhật vừa qua, nhưng bộ Kinh Thánh và những cây Thánh Giá hầu như không bị hề hấn gì.

Sự lạ từ sở cứu hỏa: Nhà thờ cháy rụi nhưng sách thánh vẫn còn nguyên

Ngôi nhà thờ ‘Freedom Ministries Church’ ở Grandview, West Virginia đã bị cháy gần hết hôm Chúa Nhật vừa qua, nhưng bộ Kinh Thánh và những cây Thánh Giá hầu như không bị hề hấn gì, theo tin của CNN.

Sở cứu hỏa của thành phố Coal City đã đưa hình ảnh lên Facebook để chia sẻ sự khám phá này cho mọi người biết. 

“Mặc dù rủi ro đã đập vào chúng tôi, nhưng Chúa thì không,” trang Facebook viết. “Hãy tưởng tượng mà xem, căn nhà nóng đến độ các nhân viên cứu hỏa đã phải lùi bước. Vậy thì mọi sự phải tàn rụi hết, thành tro bụi hết, phải không? Nhưng mà, không hề có một cuốn Kinh Thánh nào bị cháy cả và không hề có một cây Thánh Giá nào bị hư hại cả!! Không hề có một nhân viên cứu hỏa nào bị thương tích cả!” 

Bài viết cuả sở cứu hoả đã được truyền bá thêm 36 ngàn lần với 33 ngàn ý kiến kinh ngạc, đã được nhiều người xem như là một thông điệp hy vọng trước một thảm cảnh. 

CBS News cho biết nguyên do của vụ cháy vẫn còn trong vòng điều tra. 

(Vietcatholic 05.03.2019)