FABC chào đón HĐGM Timor Leste trở thành thành viên chính thức

Là thành viên trẻ nhất của FABC, Timor Leste có kế hoạch theo đuổi và áp dụng các ý tưởng mục vụ của FABC, vận dụng cách đáp ứng những thực tế mục vụ đang được đặt ra cho Hội đồng Giám mục. Thành viên mới này của FABC có ý định sẽ đưa những giáo huấn của FABC vào kế hoạch mục vụ sắp tới của mình, bởi những bài học được FABC mang lại thực sự phản ánh những thực tại Á châu cũng như những dấu chỉ của thời đại.
FABC chào đón HĐGM Timor Leste trở thành thành viên chính thức
 

WHĐ – Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đang nhóm họp Đại hội toàn thể lần thứ X tại Giáo phận Xuân Lộc (Việt Nam) từ ngày 10 đến ngày 16-12-2012, đã chào mừng Hội đồng Giám mục Timor Leste (Đông Timor) vừa trở thành thành viên chính thức của FABC.

Timor Leste trước đây chỉ có 2 giáo phận: Dili (thành lập năm 1940) và Baucau (1996). Theo quy chế của Toà Thánh, để thành lập một Hội đồng Giám mục phải có từ 3 giáo phận trở lên, do đó, Timor Leste mới chỉ tham dự FABC với tư cách thành viên liên kết.

Vì thế, với việc Toà Thánh thiết lập tân Giáo phận Maliana vào năm 2010, Giáo Hội tại Timor Leste với khoảng 1 triệu tín hữu đã hội đủ điều kiện và đã chính thức thành lập Hội đồng Giám mục trong năm nay, đồng thời trở thành thành viên chính thức của FABC. Đại biểu của Hội đồng Giám mục Timor Leste tham dự Đại hội FABC lần thứ X là Đức cha Norberto do Amaral, Giám mục Giáo phận Maliana.

Là thành viên trẻ nhất của FABC, Timor Leste có kế hoạch theo đuổi và áp dụng các ý tưởng mục vụ của FABC, vận dụng cách đáp ứng những thực tế mục vụ đang được đặt ra cho Hội đồng Giám mục. Thành viên mới này của FABC có ý định sẽ đưa những giáo huấn của FABC vào kế hoạch mục vụ sắp tới của mình, bởi những bài học được FABC mang lại thực sự phản ánh những thực tại Á châu cũng như những dấu chỉ của thời đại.

Đại hội toàn thể, cơ quan điều hành cao nhất của tổ chức FABC, được triệu tập bốn năm một lần. Năm nay, FABC mừng 40 năm thành lập (1972-2012) và Đại hội toàn thể lần thứ X diễn ra với chủ đề “40 năm FABC: Đáp ứng những thách đố tại Á châu”.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam, thành viên sáng lập, được đề cử tổ chức Đại hội toàn thể FABC.

(Theo fabc.org)