Thư của UB Giáo dục Công giáo gửi Anh Chị Em Giáo chức Công giáo

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Giáo Dục Công Giáo, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi thư đến anh chị em Giáo Chức Công Giáo.

 

Thư của UB Giáo dục Công giáo gửi Anh Chị Em Giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012

 

 
Tác giả bài viết: UB Giáo dục / HĐGMVN 
Nguồn tin: WHĐ