Bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục tháng 10/2012

Đức Giám mục giáo phận Vinh vừa ký quyết định số 22/12 QĐ-TGM về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận. Trong số đó cha xứ nơi chị em FMM đang hiện diện không có trong danh sách thuyên chuyển!

Bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục tháng 10/2012

GPVO - Đức Giám mục giáo phận Vinh vừa ký quyết định số 22/12 QĐ-TGM về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận. Sau đây là nội dung chi tiết:THÔNG BÁO

V/v: Chương trình tĩnh tâm linh mục năm 2012

Để chuẩn bị cho tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận năm 2012, Văn phòng Tòa Giám mục thông báo cho quý cha biết những thông tin sau đây: 

1. Vì Tòa Giám mục không có đủ phòng cho tất cả các linh mục trong giáo phận và để tuần tĩnh tâm được sốt sắng và có kết quả tốt, nên chương trình tĩnh tâm năm nay được chia làm ba nhóm vào ba thời điểm khác nhau:

Danh sách các linh mục tĩnh tâm đợt I. Thời gian từ chiều thứ Hai ngày 5/11/2012 đến sáng thứ Bảy ngày 10/11/2012.

 

Thành phần: gồm các linh mục từ khóa VII – VIII và một số linh mục dòng (xem danh sách). 

Hướng dẫn tĩnh tâm: Cha Giuse Nguyễn Quảng, S.J.TT

Tên thánh

Tên gọi

Sinh

Quê quán

Nơi làm việc

Ghi chú

1

Phêrô Mai Xuân

Ái

1973

Chợ Sàng

Thuỷ Vực

 

2

GB. Nguyễn Duy

An

1974

Thuận Nghĩa

Lộc Thủy (NA)

OFM

3

Phêrô Hồ Văn

An

1974

Thuận Giang

Đạo Đồng

 

4

Phêrô Trần Phúc 

Cai

1976

Kim Lâm

Thu Chỉ

 

5

Antôn Võ Thành

Công

1977

Kẻ Mui

Đá Nện

 

6

Giuse Nguyễn Văn

Chính

1975

Bùi Ngõa

Mỹ Lộc

 

7

Micae Trần

Định

1976

Thanh Dạ

Kẻ Đọng

 

8

Phêrô Nguyễn Ngọc

Giao

1970

Kẻ Gai

Lãng Điền

 

9

Antôn Lâm Văn

Hân

1974

Tràng Đình

ThượngBình

 

10

Phêrô Nguyễn Huy

Hiền

1975

Trại Lê

Mỹ Dụ

 

11

Giuse Phan Văn

Hiệu

1976

Vạn Căn

Tân Hội (QB)

 

12

Antôn Hoàng Trung

Hoa

1974

Phú Vinh

Làng Nam

 

13

Gioan Nguyễn Văn

Hoan

1976

An Nhiên

Nghĩa Thành

 

14

Phêrô Nguyễn Văn

Hùng

1980

Tân Phong

Hoà Ninh

 

15

Phêrô Trần Ngọc

Hưởng

1975

Diên Trường

Khe Gát

 

16

GB. Hoàng Xuân

Lập

1977

Xã Đoài

Vạn Lộc

 

17

Tôma Nguyễn Bá

Lộc

1973

Gia Hòa

Thọ Ninh

 

18

Ph.X NguyễnVăn

Lượng

1973

Xã Đoài

Sơn La

 

19

Phêrô Nguyễn Huy

Lưu

1977

Nhượng Bạn

Vĩnh Hội

 

20

Antôn Đậu Thanh

Minh

1972

Thọ Ninh

Đan Sa

 

21

Ph.X  Đinh Văn

Minh

1976

Nghi Lộc

Yên Hoà

 

22

Antôn Đặng Hữu

Nam

1976

Phú Vinh

Bình Thuận

 

23

Gioan Nguyễn Văn

Niên

1969

Trung Song

Quy Hậu

 

24

Giuse Trần Đức

Ngợi

1972

Thu Chỉ

Trang Nứa

 

25

Giuse Nguyễn Ngọc

Ngữ

1977

La Nham

Đồng Lèn

 

26

Phêrô Hoàng Quốc

Phong

1971

Tân Hội

Vạn Thành

 

27

Antôn Hoàng Sỹ

Phúc

1976

Đức Lân

Ninh Cường

 

28

Giuse Trần Trung

Phụng

1957

Bình Thuận

Tân Hội

 

29

GB. Nguyễn Vạn

Sáng

1978

Lưu Mỹ

Văn Thành

 

30

Phaolô Nguyễn Minh

Sáng

1975

Hòa Ninh

Phù Kinh

 

31

Phaolô Đậu Tiến

Sỹ

1972

Thọ Ninh

Phương Mỹ

 

32

Phêrô Bùi Minh

Tuệ

1970

Thuận Giang

Sơn Trang

OFM

33

Phêrô Trần Văn

Thanh

1975

Yên Lý

TGM

 

34

Phêrô Trần Văn

Thành

1975

H. Phương

Kinh Nhuận

 

35

Phaolô Nguyễn Chí

Thiện

1970

Kinh Nhuận

Trung Quán

 

36

G.B. Nguyễn Đình

Thục

1978

Bình Thuận

Quan Lãng

 

37

Giuse Phan Đình

Trung

1970

Xuân Tình

Thịnh Lạc

 

38

Antôn Nguyễn Quang

Trung

1969

Trang Nứa

Xã Đoài

 

39

Giuse Nguyễn Xuân

Vinh

1976

Thanh Dạ

Gia Hưng

 

40

Antôn Đặng Đình

Sỹ

1966

Quảng Diễn

Trại Gáo

OFM

41

Gioan Nguyễn Khắc

Tuấn

1974

Sài Gòn

Trung Song

OP

42

Đaminh Phạm Đăng

Khoa

1973

Xuân Lộc

Phú Xuân

CM

43

Phêrô Nguyễn Hữu

Sáng

1970

Đà Lạt

Nghĩa Yên

CM

44

Phaolô Nguyễn Thanh

Hải

1961

Bình Giả

Gia Hòa

OFM


 

Danh sách các linh mục tĩnh tâm đợt II. Thời gian từ chiều thứ Hai ngày 12/11/2012 đến sáng thứ Bảy ngày 17/11/2012. Thành phần: gồm các linh mục từ khóa V - VI và một số linh mục dòng (xem danh sách bên dưới). Hướng dẫn tĩnh tâm: Cha Giuse Nguyễn Quảng, S.J.TT

Tên thánh

Tên gọi

Sinh

Quê quán

Nơi làm việc

Ghi chú

 

1.        

Phêrô Ngô Thế

Bính

1973

H. Phương

Hà Lời

 

 

2.        

G.B NguyễnMinh  

Dương

1973

An Nhiên

Vĩnh Phước, QB

 

 

3.        

Phêrô Phan Văn

Đồng

1974

Kẻ Vang

Quý Hòa

 

 

4.        

Phêrô Nguyễn Văn

1970

Rú Đất

Kẻ Dừa

 

 

5.        

Giuse Nguyễn Văn

Hiệu

1974

Nghi Lộc

Xuân Phong

 

 

6.        

Phêrô Lê Thanh

Hồng

1972

Đồng Troóc

Tam Toà

 

 

7.        

Cyrilô Trần Đức

Hồng

1947

Nghĩa Yên

Chân Thành

 

 

8.        

Antôn Phạm Thế

Hưng

1971

Dũ Yên

Làng Rào

 

 

9.        

Gioan Nguyễn Văn

Hữu

1977

Tân Phong

Gia Hưng

 

 

10.    

Phêrô Trần Đình

Lai

1974

Tam Đa

Hòa Thắng

 

 

11.    

Giuse Nguyễn Ngọc

Liêm

1975

Xã Đoài

Tràng Đen

 

 

12.    

Giuse Trần Ngọc

Liêm

1949

Kẻ Gai

Thanh Tân

 

 

13.    

G.B Phạm Quang

Long

1965

Hòa Ninh

Sài Sòn

 

 

14.    

Giuse Trần Văn

Lợi

1969

Trang Cảnh

Tràng Đình

 

 

15.    

Giuse Trần Đức

Mai

1974

Mẫu Lâm

An Nhiên

 

 

16.    

Luca Nguyễn Ngọc

Nam

1977

Thuận Nghĩa

Thượng Nậm

 

 

17.    

Giuse Nguyễn Viết

Nam

1967

Kẻ Mui

Bố Sơn

 

 

18.    

Antôn Trần Văn

Niên

1975

Trang Nứa

Phù Long

 

 

19.    

Luy Nguyễn Văn

Nga

1973

CẩmTrường

Kim Lâm

 

 

20.    

Giuse Hoàng Đức

Nhân

1976

Bùi Ngọa

Mỹ Hòa

 

 

21.    

Phaolô Nguyễn Đình

Phú

1970

Thu Chỉ

Dũ Lộc

 

 

22.    

Phêrô Nguyễn Văn

Phú

1966

Gia Hưng

Cồn Nâm

 

 

23.    

Giuse Trần Văn

Phúc

1972

Thu chỉ

Ngọc Long

 

 

24.    

Giuse Nguyễn Xuân

Phương

1969

Văn Thành

Yên Lĩnh

 

 

25.    

Giuse Phạm Ngọc

Quang

1972

Vạn Phần

Yên Lạc

 

 

26.    

Phêrô Phan Văn

Sen

1978

Hòa Thắng

Hậu Thành

 

 

27.    

Phêrô Đinh Bạt

Song

1977

Xã Đoài

Mô Vĩnh

 

 

28.    

Phêrô Nguyễn Văn

Sơn

1974

Cồn Cả

Thuận Giang

 

 

29.    

Phêrô Nguyễn Văn

Tâm

1971

Kẻ Vang

Kẻ Đông

 

 

30.    

Phaolô Nguyễn Xuân

Tính

1963

Đông Yên

Lập Thạch

 

 

31.    

Antôn Nguyễn Văn

Thanh

1975

Mẫu Lâm

Cầm Trường

 

 

32.    

G.B Nguyễn Huy

Tuấn

1972

Trại Lê

Thổ Hoàng

 

 

33.    

Giuse Nguyễn Anh

Tuấn

1972

Tân Lộc

Kẻ Gai

 

 

34.    

Antôn Nguyễn Quang

Tuấn

1974

Xã Đoài

Đông Yên

 

 

35.    

Giuse Trương Văn

Trường

1974

Hội Yên

Chúc A

 

 

36.    

Antôn Trần Đình

Văn

1975

Hậu Thành

Mẫu Lâm

 

 

37.    

Phêrô Ngô Đức

Viết

1959

Mô Vĩnh

Đồng Tâm

 

 

38.    

G.B Nguyễn Quyết

Chiến

1975

Hương Khê

Vĩnh Giang

CM

 

39.    

Phêrô Lê Đức

Bắc

1975

Đồng Tháp

Nghĩa Thành

SVD

 

40.    

Ph.X Nguyễn Tất 

Đạt

1974

Mỹ Dụ

Làng Anh

SVD

 

41.    

G.B Trần Huy

Hoàng

1966

Kim Lâm

Xuân Sơn

 

 

42.    

Ph.X Phan Khánh

1969

Ban Mê Thuột

Dũ Yên

SDB

 

43.    

Antôn Hồ Hữu

Thông

1974

Thanh Dạ

Trung Song

OP

 

44.    

G.B Nguyễn Đình

Lưu

1975

Đông Tràng

Trung Hòa

FM

 

45.    

Phêrô Nguyễn Ngọc

Ánh

1975

Đông Tháp

Tam Đa

FM

 

46.    

Giacinta Võ Thành

Châu

1945

Xuân Lộc

Trang Cảnh

SVD

 

Danh sách các linh mục tĩnh tâm đợt III. Thời gian từ chiều thứ Hai ngày 19/11/2012 đến chiều thứ Sáu ngày 23/11/2012. Thành phần: gồm các linh mục từ khóa IV trở về trước (xem danh sách dưới). Riêng các cha hưu dưỡng thì không buộc về tĩnh tâm. Nhưng nếu cha nào muốn thì tham dự vào đợt III. Hướng dẫn tĩnh tâm: Cha Bảo Tịnh Trần Văn Bảo.

TT

Tên Thánh

Tên Gọi

Sinh

Quê Quán

Nơi Làm Việc

1.         

Ph. X Võ Thanh

Tâm

1932

Thọ Ninh

Xã Đoài

2.         

Giuse Cao Đình

Cai

1933

Bảo Nham

Bến Đén

3.         

Giuse Nguyễn Đăng

Điền

1934

Tân Hội

Nghi Lộc

4.         

Phêrô Thân Văn

Chất

1942

Trại Lê

Vĩnh Phước (HT)

5.         

Phêrô Nguyễn Văn

Duyệt

1941

Mỹ Yên

Thượng Nguyên

6.         

Phêrô Nguyễn Xuân

Chính

1944

Xuân An

Bảo Nham

7.         

Phêrô Nguyễn Huy

Thiết

1940

Trại Lê

Văn Phú

8.         

Antôn Đậu Quang

Hải

1934

Thọ Ninh

Tân Thành

9.         

Giacôbê Nguyễn Trọng

Thể

1934

An Nhiên

Xuân Hòa

10.     

Antôn Nguyễn Thanh

Đương

1941

Nghi Lộc

Phúc Lộc

11.     

Phêrô Trần

Tùng

1941

Kim Lâm

Kim Cương

12.     

Phêrô Trần Phúc

Chính

1943

Kim Lâm

Nhân Hoà

13.     

Phêrô Nguyễn Bình

Yên

1944

Hướng Phương

Minh Cầm

14.     

Phêrô Nguyễn

Quyền

1947

Thuận Nghĩa

Tràng Lưu

15.     

Micae Hồ Thái

Bạch

1942

Kinh Nhuận

Liên Hòa

16.     

Gioan Trần Minh

Cẩn

1941

Thanh Dạ

Xuân Tình

17.     

Phêrô Nguyễn Huy

Hoàng

1941

Đông Tràng

Tiếp Võ

18.     

Antôn Hoàng Tiến

Diễn

1942

Giáp Tam

Chợ Sàng

19.     

Antôn Phạm Đức

Hưởng

1944

TrungNghĩa

Cam Lâm

20.     

Antôn Hoàng Minh

Tâm

1945

Giáp Tam

Hòa Ninh

21.     

Phêrô Nguyễn Thái

Từ

1954

Ngô Xá

Nghĩa Yên

22.     

Phêrô Nguyễn Xuân

Quý

1954

Cầu Rầm

Xuân Mỹ

23.     

Phêrô Nguyễn Hiệu

Phượng

1956

Đông Yên

ĐCV

24.     

Mar. Nguyễn Xuân

Hoàng

1957

Xuân Mỹ

Tân Lộc

25.     

Antôn Hoàng Đức

Luyến

1957

Bùi Ngọa

Bột Đà

26.     

Gioan Nguyễn Hồng

Pháp

1958

Phi Lộc

ĐCV

27.     

Phêrô Phan Văn

Tập

1960

Kẻ Vang

Trại Lê

28.     

Antôn Nguyễn Văn

Hoàng

1960

Lộc Thủy

Thọ Vực

29.     

Giuse Hoàng Thái

Lân

1962

Song Ngọc

Yên Đại

30.     

G.B. Nguyễn Xuân

Huyền

1963

Nhân Hòa

Dưỡng bệnh

31.     

Antôn Nguyễn Đình

Thăng

1964

Nghi Lộc

Mỹ Yên

32.     

G.B. Lê Bá

Phượng

1964

Ninh Cường

Nhượng Bạn

33.     

Gioan Trần Quốc

Long

1943

Bột Đà

Phú Vinh

34.     

G.B. Nguyễn Khắc

1964

Hướng Phương

ĐCV

35.     

Phaolô Bùi Đình

Cao

1966

Kẻ Tùng

ĐCV

36.     

Phêrô Lê Nam

Cao

1964

Cam Lâm

Hướng Phương

37.     

G.B. Lê Trọng

Châu

1967

Lộc Mỹ

Lộc Thuỷ (HT)

38.     

G.B. Đinh Công

Đoàn

1967

Thuận Giang

Song Ngọc

39.     

Phaolô Nguyễn Xuân

Hóa

1960

Thu Chỉ

Kỳ Anh

40.     

Giuse Trần Mình

Hồng

1964

Trung Nghĩa

Xuân Kiều

41.     

Ph. X. Hoàng Sỹ

Hướng

1967

Đức Lân

Cầu Rầm

42.     

Giacôbê Nguyễn Quang

Lành

1960

Thanh Dạ

Nhân Thọ

43.     

Antôn Trần Văn

Minh

1963

Tân Thành

Vĩnh Hòa

44.     

Gioan Nguyễn Đức

Quyến

1963

Rú Đất

Yên Lý

45.     

G.B. Nguyễn Thụy

Sỹ

1962

Cầm Trường

Tân Phong

46.     

G.B. Nguyễn Văn

Trinh

1963

Xã Đoài

Kẻ Mui

47.     

Giuse Phan Sỹ

Phương

1967

Kẻ Gai

Ngọc Liễn

48.     

Giuse Ngô Văn

Hậu

1967

Rú Đất

Quan Lãng

49.     

Giuse Phan Văn

Thắng

1969

Lâm Xuyên

Hội Yên

50.     

Phaolô Chu Đức

Phái

1968

Thuận Nghĩa

Đức Lân

51.     

Raphael Trần Xuân

Nhàn

1953

Thượng Lộc

Lộc Mỹ

52.     

Phêrô Nguyễn Xuân

Hoan

1942

Lộc Thủy

Ngô Xá

53.     

Bênađô Vũ Sĩ

Tráng

1945

Thuận Nghĩa

La Nham

54.     

Ph. X. Phạm Văn

Hứa

1946

Vĩnh Phước

Vạn Căn

55.     

Giuse Nguyễn Đình

Linh

1947

Xuân Mỹ

Phi Lộc

56.     

Đaminh Phạm Xuân

Kế

1966

Rú Đất

Đông Tháp

57.     

G.B. Nguyễn Ngọc

Nga

1966

Trung Nghĩa

Dụ Thành

58.     

Giuse Trần Nam

Thắng

1965

Lãng Điền

Đồng Sơn

59.     

G.B. Nguyễn Minh

Tường

1966

Lộc Thủy

Đồng Vông

60.     

Phêrô Nguyễn Văn

Viên

1965

Hướng Phương

Đại Chủng Viện

61.     

Phêrô Nguyễn Văn

Vinh

1966

Kẻ Gai

Văn Hạnh

62.     

Phaolô Nguyễn Đức

Vĩnh

1971

Trang Nứa

Trung Nghĩa

63.     

Phêrô Lưu Văn

Thành

1961

Phù Long

Rú Đất

64.     

Antôn Trần Minh

An

1972

TrungNghĩa

Đông Tràng

65.     

Giuse Nguyễn Công

Bắc

1973

Lưu Mỹ

Quy Chính

66.     

Giuse Ngyễn Công

Bình

1971

Trại Lê

Thanh Dạ

67.     

G.B. Nguyễn Viết

Công

1973

Mẫu Lâm

Quèn Đông

68.     

Antôn Trần Văn

Công

1971

Mỹ Yên

TGM

69.     

Phêrô Hoàng Biên

Cương

1970

Quý Hòa

Cồn Cả

70.     

Phaolô Trần Ngọc

Du

1967

Kẻ Gai

Đồng Troóc

71.     

G.B. Nguyễn Kim

Đồng

1973

Bố Sơn

TGM

72.     

Phêrô Nguyễn Xuân

Đình

1969

Cam Lâm

Hòa Mỹ

73.     

Antôn Nguyễn Văn

Đính

1972

Hậu Thành

Thuận Nghĩa

74.     

Phêrô Nguyễn Văn

Hương

1973

Lộc Thủy

TGM

75.     

Macae Hoàng Xuân

Hường

1968

Kẻ Đông

Kim Lũ

76.     

Gioan Nguyễn Phương

Hướng

1970

Hòa Thắng

Bùi Ngọa

77.     

Phêrô Nguyễn Duy

Khanh

1971

Xuân Mỹ

Lưu Mỹ

78.     

Phêrô Hoàng Anh

Ngợi

1968

Đông Yên

Cồn Sẻ

79.     

Ph. X. Đinh Văn

Quỳnh

1970

Nghi Lộc

Tĩnh Giang

80.     

Phêrô Nguyễn Vĩnh

Tâm

1970

Kẻ Vang

ĐCV

81.     

Giuse Nguyễn Văn

Thắng

1972

Vĩnh Yên

Làng Truông

82.     

Giuse Nguyễn Quang

Trung

1972

Xã Đoài

Phú Linh