Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 73 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bản tin Hiệp Thông số 73 (tháng 11&12 năm 2012) của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo” vừa được phát hành...

 

Phát hành Bản tin Hiệp Thông số 73
của Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

WHĐ (25.10.2012) – Bản tin Hiệp Thông số 73 (tháng 11&12 năm 2012) của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo” vừa được phát hành.

“Đại hội Thường kỳ lần thứ 13 Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề “Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo” đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI long trọng khai mạc tại Roma, Chúa nhật 7.10.2012 vừa qua.

Đây quả là một sự kiện trọng đại trong cuộc sống hiện tại của Giáo Hội, được gắn với việc kỷ niệm 50 khai mạc Công đồng chung Vatican II. Thượng Hội đồng Giám mục vốn có thể được hiểu như “một định chế” của Giáo Hội được thiết lập “nhằm đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng chung Vatican II”.

Hiệp Thông số này hân hạnh chào đón sự kiện trọng đại này với phần chuyên đề nhằm giới thiệu vai trò và tầm quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội với bài viết Đôi nét về Thượng Hội đồng Giám mục (Gm. Giuse Nguyễn Năng), ý nghĩa của việc truyền giáo và Tân Phúc âm hóa qua bài Truyền giáo và Tân Phúc Âm hóa (Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo) và việc triển khai sứ vụ của Giáo Hội trong lịch sử chung của Giáo Hội qua bài viết Loan báo Tin Mừng, tái loan báo Tin Mừng, loan báo Tin Mừng cách mới mẻ: Những bài học lịch sử (Lm. Phan Tấn Thành) và sứ vụ truyền giáo tại châu Á ngày nay với bài Loan báo Tin Mừng tại châu Á trong thiên niên kỷ thứ Ba: Những thách thức cho châu lục và cho thế giới (TGM. Felix Machado), và một số kinh nghiệm truyền giáo tại Việt Nam (Gm. Vũ Văn Thiên, các linh mục Piô Ngô Phúc Hậu, Stêphanô Huỳnh Trụ).

Diễn tiến và kết quả của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề “Tân Phúc âm hóa để loan truyền đức tin Kitô giáo”, kết thúc theo dự kiến vào ngày 28 tháng Mười, sẽ được Hiệp Thông số 74, phát hành vào cuối tháng Mười Hai, giới thiệu”.

Ngoài ra, Hiệp Thông số này cũng giới thiệu bài viết Đối thoại giữa thần học và khoa học của Thiên Triệu (mục Thần học), và một bài viết công phu và súc tích của Lữ Y Nguyễn: Phải chăng Hậu hiện đại là một văn hóa hiện đại chưa hoàn tất hay là một hiện đại đã bị vượt qua? (mục Văn hóa).

(Trích Lời giới thiệu, Hiệp Thông 73, trang 5–6)