Đại hội Uỷ ban Mục Vụ Gia đình 2022

Đại hội Toàn quốc của Uỷ ban Mục vụ gia đình tổ chức từ ngày 25-27/10/2022, tại TGM Đà lạt, với chủ đề: “tình yêu gia dình: ơn gọi và con đường nên thánh”. Có hơn 200 tham dự viên dên từ 27 Giáo phận và các nhóm tông dồ giáo dân...

Đại Hội Toàn Quốc về Gia Đình năm 2022 của Uỷ ban Mục vụ Gia đình - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa được khai mạc vào chiều ngày 25/10/2022 tại Dalat. 

Thành phần tham dự:

- Quý Cha Trưởng và Phó Ban Mục Vụ Gia Đình các Giáo phận
- Đại diện các gia đình của các Giáo phận
- Đại diện các gia đình của các Chương trình Hôn Nhân và Gia Đình.

  Nội dung những ngày Đại hội gồm có:

  • Đồng hành với Đại hội Quốc tế về gia đình tại Rôma. Lắng nghe những huấn dụ của Đức cha Đaminh Chủ tịch UBMV Gia Đình.
  • Học hỏi thư chung của HĐGMVN năm 2022 và những áp dụng cụ thể cho Uỷ ban
  • Tổng kết 3 năm sinh hoạt của Uỷ ban.
  • Định hướng cho 3 năm sinh hoạt 2022-2025 của Uỷ ban Mục vụ Gia đình
  • Liên kết các “Chương trình hôn nhân gia đình”
  • Các tham dự viên tận dụng thời gian để gặp gỡ,lắng nghe và chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau về ơn gọi và sứ vụ phục vụ các gia đình.
  • Lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm về đời sống gia đình từ các đôi vợ chồng.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đại hội và cho tất cả các gia đình giữa nhiều thách đố của cuộc sống hôm nay...