Cuộc gặp gỡ Đại kết Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Ki-tô hữu

Hàng năm, một tuần trước ngày lễ thánh Phaolô trở lại, từ ngày 18-25/01, Giáo hội Công giáo cùng với nhiều Giáo hội Kitô khác cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Câu Kinh Thánh “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái” trích từ Phúc âm thánh Gioan được chọn làm Chủ đề của Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Ki-tô hữu năm nay. Kết thúc Tuần lễ này, Ban Mục Vụ Đối thoại Liên Tôn TGP Sài Gòn sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện Đại kết tại Trung Tâm Mục Vụ TGP vào chiều ngày 25/01/2021.

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy… để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Gioan 15,1-17)

Đoạn Lời Chúa này diễn tả ơn gọi cầu nguyện, hòa giải và hiệp nhất trong Giáo hội và trong gia đình nhân loại. Việc sống hiệp nhất giả thiết phải có một đường lối chấp nhận chính bản thân của ta, hòa giải với lịch sử cá nhân và lịch sử tập thể của ta.

Các tài liệu về chủ đề được soạn cho mỗi ngày giúp chúng ta có cái nhìn bao quát về bối cảnh hiện tại của cuộc đối thoại đại kết, và những gợi ý để cử hành phụng vụ và cầu nguyện theo từng ngày như sau (có thể xem chi tiết hơn tại https://tgpsaigon.net/bai-viet/suy-niem-va-cau-nguyen-tuan-le-cau-nguyen-cho-cac-kito-huu-hop-nhat-18-25-1-2021-63025):

Ngày 1: Được Thiên Chúa kêu gọi

Không phải anh em đã chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn anh em” (Gioan 15,16)

St 12,1-4 Lời kêu gọi của Ápraham

Gioan 1,35-51 Việc kêu gọi các môn đệ đầu tiên

Ngày 2: Trưởng thành nội tâm

"Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em" (Gioan 15,4)

Ep 3,14-21 Xin Chúa Kitô ngự trong tâm hồn chúng ta

Lc 2,41-52 Đức Maria đã ghi nhớ tất cả những sự kiện này trong lòng.

Ngày 3: Tạo thành một thân thể hiệp nhất

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gioan 15,12)

Côlôsê 3: 12-17 Anh em hãy mặc lấy tâm tình cảm thông.

Gioan 13,1-15; 34-35 Anh em hãy yêu thương nhau.

Ngày 4 Cùng nhau cầu nguyện

Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa… Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Gioan 15,15)

Rm 8,26-27  Thần Khí đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta

Lc 11,1-4  Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện.

Ngày 5 Anh em hãy để Lời Thiên Chúa biến đổi anh em.

Anh em đã được Lời Thiên Chúa cắt tỉa...” (Gioan 15,3)

Dt 30,11-20  Lời Chúa ở rất gần anh em.

Mt 5,1-12  Phúc cho anh em.

Ngày 6: Tiếp đón người khác

Xin cho anh em mang lại hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại” (Gioan 15,16)

St 18,1-5 Ápraham tiếp đón các thiên thần ở cây sồi Mamrê.

Mc 6,30-44 Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với đám đông.

Ngày 7: Lớn lên trong sự hiệp nhất

Thầy là cây nho, anh em là cành” (Gioan 15,5)

1 Cô 1,10-13; 3,21-23 Chúa Kitô bị phân chia hay sao?

Ga 17,20-23 Như Cha và Con là một.

Ngày 8: Đối chiếu với tất cả những gì được tạo ra

Xin cho niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Gioan 15,11)

Col 1,15-20  Tất cả đều tồn tại trong Người.

Mc 4,30-32  Nhỏ bé như hạt cải.

-Tổng hợp-