Thông Cáo Của Văn Phòng TGM Về Việc ĐGM Giáo Phận Đã Ra Quyết Định Áp Dụng "Vạ Huyền Chức" Đối Với Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền

 

Nguồn simonhoadalat.com