Đình Hoãn Ngày Nên Thánh Và Đại Hội Giới Trẻ 2020

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Ban Mục vụ Giới trẻ

 

BAN TỔ CHỨC THÔNG BÁO:

ĐÌNH HOÃN NGÀY NÊN THÁNH VÀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ NĂM 2020

 

Trọng kính Đức Tổng Giuse, Đức Hồng Y, quý Đức Cha.

Kinh thưa quý cha và toàn thể các bạn trẻ trong Tổng Giáo phận Hà Nội.

Do tình hình dịch Covid-19 lại bắt đầu tái bùng phát trong cộng đồng tại một số tỉnh thành và có nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng.

Được sự hướng dẫn của Bề Trên Giáo Phận, sau khi đã tham khảo ý kiến quý cha hữu trách, nhất là trong tinh thần trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, Ban Tổ chức Ngày Nên Thánh và Đại hội Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội lấy làm tiếc vì phải quyết định:

ĐÌNH HOÃN

NGÀY NÊN THÁNH VÀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI NĂM 2020

(Dự trù sẽ diễn ra tại Giáo xứ Thạch Bích ngày 30 tháng 07 năm 2020)

Ban tổ chức cám ơn và xin lỗi với tất cả những ai đã tham gia vào công tác tổ chức Ngày Nên Thánh và Đại hội nhưng phải hủy bỏ vì lý do ngoài ý muốn.

Chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa của lòng thương xót và cầu xin Ngài ngăn chặn sự lây lan của đại dịch trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới.

Ước mong một ngày gần nhất, các bạn trẻ trong Tổng Giáo phận sẽ có ngày hội ngộ tràn đầy niềm vui trong Chúa Ki-tô.

 

Thay mặt Ban tổ chức

Lm  Fx. Trần Truyền Giáo

Đặc trách Giới trẻ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Nguồn tonggiaophanhanoi.org