Quyết định của Tòa Giám mục Vinh về bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục

Theo nhu cầu Mục vụ của Giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô đã ra quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển 28 linh mục thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và 10 linh mục thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong số đó có cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính quản xứ Lập Thạch, nơi chị em FMM hiện diện, nay được đổi đến xứ Khe Sắn, còn cha Louis Nguyễn văn Nga xứ Kim Lâm - Hà Tĩnh lại đổi về Lập Thạch. Trong tâm tình quý mến và biết ơn chị em chúng ta cầu nguyện nhiều cho cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính, là người đã đón tiếp tạo mọi điều kiện cho chị em đến hiện diện tại Vinh, trong sứ vụ mới của ngài...

Quyết định của Tòa Giám mục Vinh về bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục

Quyết định Số 01/13 QĐ. TGM
của Tòa Giám mục Xã Đoài
về bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục
trong giáo phận