THÔNG TIN VỀ TÂN SƯ HUYNH GIÁM TỈNH - TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM

Frère Tân Giám Tỉnh Giuse Lê Văn Phượng (cháu của chị MarieAnna Kim Chi, fmm) đã từng tham gia vào ban lãnh đạo Tỉnh Dòng với vai trò là Frère Phụ Tá Giám Tỉnh (2011-2015). Xin chung lời tạ ơn Thiên Chúa ban cho Tỉnh Dòng vị lãnh đạo mới. Xin Ngài ban muôn ơn cần thiết và sức khoẻ dồi dào cho Frère Tân Giám Tỉnh trong sứ vụ mới này.

THÔNG TIN VỀ TÂN SƯ HUYNH GIÁM TỈNH - TỈNH DÒNG LA SAN VIỆT NAM

Tỉnh Dòng La San Việt Nam trân trọng báo tin vui. Bề Trên Tổng Quyền Dòng La San đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới cho Tỉnh Dòng La San Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 -2023. Nhiệm kỳ mới này bắt đầu từ ngày 15/3/2019.

Sau đây là 2 Sư Huynh Bề Trên mới của Tỉnh Dòng chúng con:

1.   Sư Huynh GIUSE LÊ VĂN PHƯỢNG, sinh năm 1964, giữ chức vụ Giám Tỉnh, nhiệm kỳ 2019 -2023

Email liên hệ frerephuong@gmail.com

2.  Sư huynh GREGOIRE NGUYỄN VĂN TÂN, sinh năm 1945, giữ chức vụ Phụ Tá Giám Tỉnh, nhiệm kỳ 2019 -2023. Email liên hệngvantan2003@yahoo.fr

Xin hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa với Tỉnh Dòng chúng con nhân dịp chúng con có Ban Lãnh Đạo mới. Xin giúp lời cầu nguyện cho Tỉnh Dòng chúng con, cách riêng cho Ban Lãnh Đạo mới có được sức khỏe tốt, và những ơn khôn ngoan cần thiết để phục vụ và hướng dẫn các Sư Huynh La San Việt Nam trung thành, hăng say và hiệu quả trong sứ mạng được Chúa và Giáo Hội ủy thác cho Dòng chúng con qua thừa tác vụ giáo dục nhân bản và đức tin cho người trẻ, ưu tiên phục vụ trẻ nghèo.

Trân trọng cám ơn và kính báo

THƯ KÝ VP TỈNH DÒNG

 SH. Simon Andrew Trần Văn Thiên.

 

LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC SỨ VỤ

Kính thưa quý Sư Huynh, quý Nữ tu La San, quý Anh Chị Em Liên Kết trong gia đình La San Việt Nam

Trong bầu khí đầy tình huynh đệ La San trong thời điểm đầu nhiệm kỳ Giám Tỉnh 2019 – 2023 với sự hiện diện của mọi thành phần trong gia đình La San Việt Nam,

Trước hết xin cám ơn SHGT và SHPTGT nhiệm kỳ 2015-2019 đã điều hành Tỉnh Dòng tiếp nối những hoạt động mục vụ và xây dựng các cơ sở từ các vị tiền nhiệm để đưa Tỉnh Dòng bước vào một giai đoạn mới, một giai đoạn của 150 năm tiếp theo.

Và xin thay lời cho các Sư Huynh trong Ban Lãnh Đạo của Tỉnh Dòng tôi xin chia sẻ vài tâm tình như sau:

Tất cả những gì mà anh em chúng ta có được hôm nay là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho ngang qua Dòng, cụ thể là các thế hệ Sư Huynh tiền bối. Lời Chúa dạy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10:8). Trong Tỉnh Dòng, tự thân tôi là con của các Sư Huynh cao niên, là em của các Sư Huynh đàn anh, là anh của các Sư Huynh Trẻ và chúng ta gọi nhau là Anh Em. Vì thế, tình huynh đệ là mối giây để xây dựng sự hiệp nhất trong Tỉnh Dòng. Và chúng ta được kêu gọi để yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta (1Ga 3:21; Pl 2:5-9); còn quyền bính nhằm để trao ban sự sống của mình cho những ai mà Thiên Chúa là Cha đã trao phó cho chúng ta (1Ga 3:16).

Lời Chúa dạy: “Ai làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20:27), xin được làm người đầy tớ của Anh Em về mọi phương diện mục vụ, để việc quản trị Tỉnh Dòng làm đời sống tu trì tìm đạt một cuộc sống mới, cuộc sống gặp gỡ thần linh sống động với Chúa để trở nên một lời ngợi khen mang lại niềm vui cho Giáo hội, chứ không phải là đi tìm cuộc sống an toàn.[1] Theo ý tưởng của Lm Blain, người viết lịch sử của Dòng từ thuở khai sinh rằng “Tên Sư Huynh cho thấy lòng bác ái vốn là khởi phát của Dòng phải trở nên là linh hồn và đời sống của Dòng, lòng bác ái phải chi phối mọi ý định và phải ảnh hưởng mọi kế hoạch của chúng ta, và mỗi chúng ta cần phải đưa lòng bác ái vào thực hành cụ thể và dùng lòng bác ái để điều hành mọi kế hoạch cũng như để dẫn dắt mọi lời nói và hành động của họ.”

Kính thưa quý Sư Huynh, quý Nữ tu, cùng tất cả mọi thành viên trong gia đình La San, ước mong sao tình huynh đệ, lòng bác ái và sự phục vụ một cách nhưng không sẽ là Kim Chỉ Nam trong mọi mục tiêu hành động của chúng ta trong 4 năm tới, để làm cho mỗi cộng đoàn cũng như toàn thể Tỉnh Dòng cùng với mọi thành viên trong gia đình La San cùng nhau một đời - đồng lòng – dấn thân.

Xin cám ơn sự hiện diện của quý Sư Huynh, quý Nữ tu, cùng các đại diện của các thành phần trong gia đình La San; xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi trong BLĐ mới của Tỉnh Dòng; và xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và cho mọi toan tính của chúng ta được thành công.

SH. Joseph Lê Văn Phượng