Lời chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN

Năm cùng tháng tận là lúc mọi người cảm tạ Thiên Chúa về những ân ban. Cầu chúc mọi người lúc nào cũng thấy an vui…Ước mơ và cầu chúc xã hội Việt Nam là một đại gia đình yêu thương gắn bó và xin Chúa đổ tràn phúc lộc trên mọi người…

Lời chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi của
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN