Tin Giáo Hội Việt Nam
Video Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: HỒNG ÂN THÁNH NHẠC
Đăng lúc: 17:25 | 13/06/2018
Lượt xem: 142
Web HĐGMVN: Ủy Ban Truyền Thông trực thuộc HĐGMVN có cuộc phỏng vấn Linh mục Nhạc sư Phê rô Kim Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục (1968 - 2018)...
Video Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: HỒNG ÂN THÁNH NHẠC

Video Phỏng vấn Lm Phêrô Kim Long: HỒNG ÂN THÁNH NHẠC

Ủy Ban Truyền Thông trực thuộc HĐGMVN có cuộc phỏng vấn Linh mục Nhạc sư Phê rô Kim Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục (1968 - 2018),
Web HĐGMVN: Ủy Ban Truyền Thông trực thuộc HĐGMVN có cuộc phỏng vấn Linh mục Nhạc sư Phê rô Kim Long nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Linh Mục (1968 - 2018)...
Các bài mới
Các bài đã đăng