HVMV: TĨNH NGUYỆN MÙA CHAY 6.3.2018

Trân trọng kính mời quý thầy cô, quý nhân viên, tất cả học viên và anh chị em đến tham dự buổi tĩnh nguyện để sống Mùa Chay và dọn tâm hồn mừng Chúa Phục sinh. Thời gian: 18g30 đến 20g30 Thứ Ba, ngày 6.3.2018, tại Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ.

HỌC VIỆN MỤC VỤ: TĨNH NGUYỆN MÙA CHAY

NGÀY 6.3.2018

Trong năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ của Giáo hội tại Việt Nam và hướng về Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Giới trẻ, Học viện Mục vụ kết hợp với Ban Mục vụ Giới trẻ TGP, tổ chức buổi Tĩnh nguyện Mùa Chay với chủ đề:

"VINH QUANG CỦA TA..."

“Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1, 22).

Đối với Kitô hữu,

Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô,

nơi Người ơn cứu độ của ta,

sức sống của ta, phục sinh của ta.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, quý nhân viên, tất cả học viên và anh chị em đến tham dự buổi tĩnh nguyện để sống Mùa Chay và dọn tâm hồn mừng Chúa Phục sinh.

Thời gian: 18g30 đến 20g30

Thứ Ba, ngày 6.3.2018

tại Nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ

HVMV: Tĩnh nguyện Mùa Chay 6.3.2018

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn