Đức Cha Phêrô Khảm thông tin về cuộc viếng thăm của HĐGM Việt Nam tới Rôma

Đức Cha Phêrô Khảm thông tin về cuộc viếng thăm của HĐGM Việt Nam tới Rôma

 

Theo: tgpsaigon.net

https://youtu.be/XlFcSbvX9ao