Thông báo tuyển sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam cho năm học 2018–2019

Để chuẩn bị cho năm học 2018–2019, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ mở cuộc thi tuyển sinh viên cho hai lớp...