Hình ảnh sinh hoạt Nhà Trẻ

Các cháu nhà trẻ Mầm Non Hiển Linh có nhiều hoạt động khác nhau tại trường: Học tập, vui chơi, thể dục... Những hoạt động này giúp các bé tăng trưởng về mọi mặt và biết nhiều kỹ năng để tự lập: phát triển ngôn ngữ,tăng trưởng thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội và năng khiếp thẩm mỹ...

Hình ảnh sinh hoạt Nhà Trẻ

Lớp Mầm 1 đang học hát

Lớp lá trong giờ trả bài

Lớp Họa Mi - cô đang dạy hát cho trẻ

Vui chơi ngoài trời

Giờ tập thể dục