Các bài Giáo Lý của ĐTC
Kết thúc Loạt Bài Giáo Lý về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô: Cái chết của chúng ta
...Tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về “Kinh Tin Kính”, được ban hành trong Năm Đức Tin, bế mạc Chúa Nhật tuần trước. Trong bài giáo lý này và những bài giáo lý tiếp theo tôi muốn nói về chủ đề sự sống lại của thân xác, theo hai khía cạnh như được trình bày trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, tức là sự chết và sống lại của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay tôi sẽ suy niệm về khía cạnh thứ nhất, “sự chết trong Đức Kitô.”
BÀI GIÁO LÝ 21-22-23-24 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Sự sống đời đời đã bắt đầu lúc này, nó bắt đầu trong suốt cuộc đời, đó là hướng về thời điểm của sự sống lại cuối cùng. Và thực ra, chúng ta đã sống lại, qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được kết hợp trong cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô và thông phần vào sự sống mới, chính là sự sống của Người. Cho nên, trong khi chờ đợi ngày sau hết, chúng ta có nơi chính mình một hạt giống của sự sống lại, như bảo chứng về sự sống lại trọn vẹn mà chúng ta sẽ nhận như gia nghiệp...
BÀI GIÁO LÝ 17-18-19-20 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Các đặc sủng – một từ hơi khó hiểu – là những hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, những khả năng, những kỹ năng… Những hồng ân được ban cho không phải để dấu đi, nhưng để chia sẻ với những người khác. Chúng không được ban cho vì lợi ích của những người nhận được chúng, nhưng vì lợi ích của dân Chúa....
BÀI GIÁO LÝ 13-14-15-16 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Đời sống của Hội Thánh là sự khác biệt, và khi chúng ta muốn áp đặt sự đồng nhất này, chúng ta tiêu diệt tất cả nhửng hồng ân của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng chính là tác giả của sự hiệp nhất trong đa dạng này, tác giả của sự hòa hợp này, vì Ngài làm cho chúng ta mỗi ngày một “công giáo” hơn, nghĩa là, ở trong Hội Thánh công giáo và hoàn vũ này! Cảm ơn anh chị em.
BÀI GIÁO LÝ 9-10-11-12 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Hội Thánh là tất cả chúng ta: từ em bé mới được rửa tội lên cho đến các giám mục và Giáo Hoàng, và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mắt Thiên Chúa! Tất cả chúng ta đều được mời gọi đóng góp trong việc sinh ra các Kitô hữu mới trong đức tin; chúng ta được mời gọi để thành những nhà giáo dục đức tin, để loan báo Tin Mừng. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi là tôi phải làm gì để những người khác có thể thông phần vào đức tin Kitô giáo? Tôi đang sinh hoa quả trong đức tin của tôi hoặc đang đóng kín?
BÀI GIÁO LÝ 5-6-7-8 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình: Tôi yêu Hội Thánh nhiều bao nhiêu? Tôi có cầu nguyện cho Hội Thánh không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử của gia đình Hội Thánh không? Tôi phải làm gì để Hội Thánh thành một cộng đồng nơi mà tất cả mọi người cảm thấy được chào đón và thông cảm, cảm thấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, là những điều canh tân cuộc sống?
BÀI GIÁO LÝ 1-2-3-4 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ
Ở quảng trường hôm nay, tôi thấy có rất nhiều người trẻ, có đúng không? Có phải có rất nhiều người trẻ không? Họ ở đâu? Với các con, những người đang bắt đầu cuộc hành trình của cuộc đời các con, cha hỏi các con: Các con có nghĩ về những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho các con không? Các con có nghĩ về cách các con dùng chúng để phục vụ người khác không? Đừng chôn vùi tài năng của các con! Hãy đầu tư chúng vào những lý tưởng cao cả, những lý tưởng mở rộng tâm hồn, những lý tưởng phục vụ, là những lý tưởng sẽ làm cho tài năng của các con sinh nhiều hoa trái. Cuộc sống không được ban cho chúng ta để chúng ta có thể khư khư giữ nó cho mình, nhưng được ban cho chúng ta để chúng ta cho lại. Các người trẻ thân mến, các con hãy có một tâm hồn quảng đại! Đừng sợ ước mơ những điều cả thể!
BÀI HUẤN TỪ ĐẦU TIÊN CỦA ĐTC PHANXICÔ
“Khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa!”
Trang 4/4
1 2 3 4