Truyền Thông Xã hội
Công cuộc Phúc Âm hóa lục địa kỹ thuật số tại Châu Á
...Hầu hết chúng ta là những người mới nhập cư vào thế giới kỹ thuật số, chúng ta cần học biết về các nền văn hóa kỹ thuật số, cũng như chúng ta mong đợi các nhà truyền giáo học hỏi các nền văn hóa của những người mà họ đang đến rao giảng Tin Mừng. Chúng ta phải 'được hội nhập văn hóa'. Điều đó không chỉ là cần học cách để tạo ra một tài khoản Facebook, nhưng hơn thế, chúng ta cần học một phương cách hoàn toàn mới trong lối suy nghĩ, lối sống, và cách truyền giáo trên lục địa kỹ thuật số hôm nay