Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

Thánh Thần ngự đến không chỉ để trợ giúp chúng ta chiếm giữ được tinh thần các giáo huấn của Ðức Giêsu như chuẩn độ đúng đắn, nhưng còn là sức mạnh đỡ nâng chúng ta thực thi các giáo huấn đó trong cuộc sống...

Các bài chia sẻ Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02-11)

Niềm tin vào sự sống mai sau đem lại cho nhân loại niềm vui và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và cho mọi sinh hoạt của con người hôm nay. Niềm tin đó thôi thúc mỗi người sống...

Lectio divina - Cầu nguyện bằng Kinh Thánh

LECTIO DIVINA - TRƯỜNG HỌC CẦU NGUYỆN