LỐI SỐNG HÈN MỌN PHAN SINH

MẸ MARIE DE LA PASSION VÀ HOÀ BÌNH

Giữa biết bao bất ổn của thế giới hôm nay, với nhiều biến cố kinh hoàng và chiến tranh vẫn không ngừng tiếp diễn, việc hiểu biết về hòa bình và các phương cách để xây dựng hòa bình là điều cần thiết hơn bao...