Góp Nhặt

GÓP NHẶT

Câu chuyện về em trai và chị gái khiến chúng ta rơi nước mắt - Tình yêu -  Việt Giải Trí

Anh em con đó, con chưa thương

Nói chi đến Chúa ở thiên đường

Linh thiêng, thánh thiện, cao vời vợi

Làm sao với tới để yêu thương?

 

Anh em con đó, con chưa thương

Nói chi đến kẻ bên vệ đường

Không quen, không biết, không thân cận,

Làm sao cúi xuống nói yêu thương?

 

Anh em con đó, con chưa thương

Nói chi đến kẻ con chán chường,

Ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ,

Làm sao ôm lấy để yêu thương?

 

Anh em con đó, con chưa thương

Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường,

Người khinh, kẻ tránh, bao tủi nhục,

Làm sao thông cảm để yêu thương?

(Sưu tầm)