Tạm Biệt Giày Cao Gót

 

TẠM BIỆT GIÀY CAO GÓT

DẤU CHÂN TRÊN CÁT Một người nằm mơ... - 5 Phút Đức Tin | Facebook

Tạm biệt em, đôi giày cao gót

Miệt mài theo chị đến hôm nay

Tĩnh tâm đợt này Cha Viễn dạy

Thả giày cao gót, đi chân trần.

 

Chúa đỡ từ chân sao phải sợ?

Bất toàn dang dở Người ôm lấy

Đỡ từ chân và nâng chị dậy

Đá tảng đời chị là chính Chúa

 

Người yêu cả khi chị vấp té

Cả khi chị thấy mình thật tệ

Bây giờ chị không cần nhón cao

Tỏ ra ta đây cao hơn người.

 

Dọn dẹp hành lý chị bỏ lại

Em giày cao gót quá thân thương

Giúp chị thấy mình cao hơn người

Nhưng giờ có Chúa, chị sẽ chọn:

Tạm biệt em giày cao gót forever!

(Tĩnh tâm năm 2022)                             

    Anna Kiều, fmm