JOY IN PAIN - Niềm Vui trong nỗi đau

JOY IN PAIN

 

After reflecting on the silence of Bl. Mary of the Passion, I am drawn to consider more closely the person of St. Francis. What attracts me to him is his joyfulness, even in the midst of distress. St. Francis has the gift of befriending his sorrows. In freedom and joy, he praises God unceasingly.

I often wonder: How could St. Francis find joy in his pain? How could he remain happy in the face of human frailties?

In my encounter with him, I had a glimpse of the love and meekness in his eyes. He showed me the way to find joy in life. He told me to calmly, bend down and embrace my problem, and find room for it in my heart. This way I am befriending what ever is troubling me.

He invited me to be patient with my weaknesses and my imperfections. There, in the depths of my soul, Jesus abides with me and gives me strength to overcome my limitations and to find meaning in all my experiences, both joyful and painful.  

St. Francis, please intercede for me. Help me to become patient with myself, to befriend my weaknesses, to find joy in my sorrows, and to ever remain faithful, that I may praise and glorify God in his greatness and beauty all the days of my life. Amen.

Cánh chim trở về | Báo Dân trí

Sau khi tôi ngẫm suy về sự thinh lặng của chân phước Marie de la Passion, tôi được lôi cuốn để suy ngẫm về cha thánh Phanxicô cách gần gũi và thân mật. Điều khiến tôi được cuốn hút là Cha thánh luôn tìm thấy niềm vui ngay cả khi ngài ở trong khốn khó, khổ đau. Trong ân sủng, thánh Phanxicô đã làm bạn với nỗi đau của mình. Trong sự tự do và vui sướng, thánh nhân đã không ngớt lời ca tụng Thiên Chúa.

Tôi đã tự hỏi rằng: Làm thế nào thánh Phanxicô có thể tìm thấy niềm vui trong những nỗi đau của ngài? Và làm thế nào cha thánh có thể ở lại trong niềm hạnh phúc khi đối diện với sự yếu đuối của kiếp người?

Trong cuộc gặp gỡ với ngài, tôi đã thoáng thấy sự hiền lành và trìu mến trong ánh mắt của ngài. Ngài đã chỉ cho tôi thấy con đường để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Ngài nói cho tôi nghe rằng, hãy điềm tĩnh – cúi xuống và ôm lấy vấn đề của chính tôi, và tìm cho nó một căn phòng trong tâm hồn tôi. Đây là cách tôi có thể làm bạn với bất kỳ điều gì làm tâm hồn tôi phiền muộn.

Ngài mời gọi tôi hãy kiên nhẫn với sự yếu đuối và sự bất toàn của mình. Trong sự thinh lặng của lòng mình, Giêsu đang ở đó bên tôi và ban cho tôi sức mạnh để có thể đủ sức vượt qua giới hạn của mình và tìm thấy ý nghĩa trong tất cả những kinh nghiệm tôi đang đi qua cả niềm vui lẫn nỗi đau.

Lạy Thánh Phanxicô, xin hãy cầu bầu cùng Chúa cho con, xin hãy giúp con biết kiên nhẫn với chính con, biết làm bạn với sự yếu đuối của con, để con tìm thấy niềm vui trong những nỗi đau và để con luôn biết ở lại với Người, để con có thể ca ngợi và chúc tụng vẻ đẹp của Chúa mọi ngày trong suốt đời con. Amen!

Suy tư

Cỏ dại, fmm