Kiếp Bụi Tro

 

Chưa bao giờ như lúc này tôi lại thấy cuộc đời này sao thật mong manh và tro bụi.

Có người mấy ngày trước còn nói, còn cười, thế mà khi “nàng Covi” viếng thăm không lâu sau đó đã hóa ra tro.

Ngẫm về điều này, tôi như muốn thốt lên: Ôi, sao mà mong manh đến vậy!

 Sự mong manh, tro bụi này càng thể hiện rõ trong những ngày dịch bệnh tại Sài Gòn mỗi ngày mỗi trở nên căng thẳng, số người chết và người nhiễm ngày càng leo thang.

Về với lòng mình, tôi tự hỏi: Mình là ai vậy? Tôi thấy mình cũng như hoa cỏ ngoài ruộng đồng rồi một ngày kia cũng trở thành cát bụi khi linh hồn lìa khỏi xác.

Suy ngẫm về kiếp bụi tro mời gọi tôi ý thức sự mong manh, dễ vỡ của mình để tôi luôn biết cậy dựa vào sức thiêng của Chúa để tôi hoàn thành kiếp tro bụi này trong đường hướng và thánh ý của Thiên Chúa. Để tôi biết sống trọn vẹn hơn ngay từng mỗi phút giây hiện tại của đời mình. Và để tôi không vênh váo, ngạo nghễ về những gì mình làm, nhưng biết sống phó thác - mọn hèn. Rồi đến một ngày kia khi tôi hoàn tất đời mình, tôi ra đi trong sự thanh thản, sẵn sàng và bình an.

Cũng thế, trong lặng thinh khi ngắm nhìn Thập Giá, đưa tôi cảm nếm một sự sâu xa cao cả về Tình Yêu Thiên Chúa.

Tuy cũng không phải là phận tro bụi, mong manh nhưng cũng vì yêu và vì muốn phục hồi “địa vị làm con cho nhân loại" mà Chúa chọn đi vào trần gian cách nghèo nàn “một trẻ thơ bọc tả” và đón nhận một cái chết nhục nhã trên Thập Giá, cũng chỉ có một tấm vải che thân. Chúa là phận Thiên Chúa mà “Nghèo” như vậy đó. Đức Giê-su đã chịu treo trên Thập Giá để làm hy lễ cứu chuộc nhân loại, để giao hòa nhân loại với Chúa Cha. Ngài cho tôi thấy một niềm hy vọng giữa ranh giới sống-chết mong manh hơn bao giờ hết trong thời điểm đại dịch Covid đang ra sức vùng vẫy tung hoành gây bao đau thương mất mát về tinh thần cũng như thể xác cho nhân loại. Niềm hy vọng đó là Tình Yêu và Sức Sống Thần Linh nâng đỡ và thêm sức Cậy, Tin vào sự chữa lành và Quyền Năng hồi sinh của Đấng Phục Sinh.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong sự chênh vênh, không chắc chắn và đầy dẫy sự khổ đau về tinh thần lẫn thể xác vì sự tàn phá của dịch bệnh. Xin cho chúng con luôn biết kiên nhẫn, phó thác, giữ vững niềm  cậy trông vào tình yêu và quyền năng của Ngài. Amen!

Suy tư

Cỏ Dại, fmm