Ơn Gọi Dâng Hiến – Một Câu Chuyện Tình

Ngài trao cho bạn của Ngài sứ mạng cứu độ thế giới và Phúc Âm hóa các dân tộc ở những nơi xa lạ, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu, thực phẩm...

“Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm, bắn trúng con tim hồng.”

Những lời này của bài hát Tình Khúc vang vọng trong lòng nó trong ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Điều này như một sự gợi hứng để nó đọc lại hành trình ơn gọi.

Như những người sống đời hôn nhân gia đình, khi đọc lại câu chuyện tình yêu của họ, họ dễ dàng kể ra ngày, tháng, năm hay sự kiện, tình huống và nơi chốn lần đầu họ gặp và yêu nhau. Với những người sống đời thánh hiến cũng vậy, nhưng có thể khó khăn hơn một chút vì ơn gọi được định hình và tiệm tiến theo thời gian, cùng với những biện biệt, suy nghĩ, cầu nguyện... Nói như thế không có nghĩa để so sánh hai ơn gọi, nhưng muốn nói rằng ơn gọi dâng hiến cũng là câu chuyện tình - một chuyện tình đặc biệt. Nơi đó có sự tương tác giữa hai đối tượng, khởi đầu là tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa cho một số người và lời đáp trả tiếng gọi ấy.

Những năm tháng của thời gian huấn luyện là thời gian gặp gỡ, tìm hiểu. Ngày khấn dòng là thời gian kết ước cho một cuộc tình. Khi nghĩ đến đây nó chợt giật mình. Giật mình nhận ra, ơn gọi dâng hiến không chỉ là một cuộc tình thông thường, nhưng chứa đầy sự liều lĩnh. Liều lĩnh từ cả hai phía Thiên Chúa và con người, bởi vì:

Một Thiên Chúa Toàn Năng lại kết duyên với con người hữu hạn qua lời khấn dòng.

Một Thiên Chúa Trung tín lại kết bạn cùng con người hay thay lòng đổi dạ.

Một Thiên Chúa Nhân Lành, giàu lòng Thương Xót lại kết bạn với con người có trái tim nhỏ nhen, ích kỷ.

Một Thiên Chúa Quyền Năng lại liều lĩnh trao ban và mời gọi con người yêu thương và phục vụ tha nhân như chính Ngài.

Với ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, sự liều lĩnh này càng táo bạo hơn khi trong ngày tuyên khấn vĩnh viễn, Ngài trao cho bạn của Ngài sứ mạng cứu độ thế giới và Phúc Âm hóa các dân tộc ở những nơi xa lạ, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, khí hậu, thực phẩm...

Tuy vậy, khi đọc ra sự liều lĩnh này, nó cũng đọc ra và cảm nhận sâu xa hơn tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với những người sống đời thánh hiến nói chung và bản thân nó cách riêng. Khi Ngài chọn và gọi nó vào đời dâng hiến, Ngài yêu luôn cả những giới hạn và bất toàn của nó. Những giới hạn và bất toàn ấy được Ngài bổ túc và lấp đầy. Thật thế, chính tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa giúp nó giữ trọn lời khấn hứa cùng Ngài trong từng ngày sống.

Cám ơn Chúa đã khơi lên trong lòng con chút suy tư và tâm tình này trong ngày lễ Chúa Chiên Lành để con cảm nghiệm cách sống động tình yêu Ngài dành cho con. Con thêm tin tưởng và mạnh sức nơi môi trường truyền giáo. Con xin Ngài tiếp tục chúc lành và gìn giữ tất cả những ai sống đời thánh hiến, để mỗi người chúng con “tin vào Tình Chúa mà dấn bước đời con, tin vào Tình Chúa mà đánh liều đời con”. Và xin Ngài khơi lên trong lòng các bạn trẻ sự can đảm và quảng đại bước vào cuộc tình với Ngài.

                                                                                        A.Q fmm