Cảm Nhận Về Junior Meeting 1/11-4/11

CẢM NHẬN VỀ JUNIOR MEETING

1/11-4/11

 

Tạ ơn tình Chúa và tri ân tình người là tâm tình của mỗi khấn tạm chúng em sau bốn ngày gặp nhau. Chúng em cảm nhận đây là một cơ hội và cũng là một trải nghiệm với những gì tầm nhìn EGC 2018 của Hội dòng đã đề ra trong một năm qua.

Trong tình gia đình Phan Sinh, chúng em được sự đón tiếp nồng hậu của các chị ở cộng đoàn Thánh Tâm. Các chị đã chăm sóc rất chu đáo cho chúng em từ những giấc ngủ cho  đến những bữa ăn ngon. Sự âm thầm phục vụ của các chị trong vui tươi đã cho chúng em những chứng tá rất sống động về sự hiện diện đầy tình yêu. Chính các chị đã tiếp thêm năng lực cho chúng em trong những ngày làm việc với nhau.

Cuộc họp mặt diễn ra trong bốn ngày với sự hiện diện của 63 khấn tạm ( 61 khấn tạm Việt Nam và 2 khấn tạm từ tỉnh dòng khác: Sr. Labelle và Sr. Sue). Đồng hành với chúng em là sự hiện diện của Chị Giám Tỉnh, Chị Minh Tần, Chị Thu Trang và hai chị khấn trọn trẻ: Chị Kim Cúc và Chị Minh Hương. Một sự hỗ trợ và đầy khích lệ cho tất cả khấn tạm chúng em.

Với từng người, chúng em cảm nghiệm thời gian gặp nhau năm nay thật khác với những lần gặp trước. Lần đầu tiên chúng em đảm nhận trách nhiệm đứng ra tổ chức, điều phối chương trình, cùng suy nghĩ, biện biệt và đưa ra những chọn lựa cụ thể cho hành trình của mỗi cá nhân, tìm ra những đóng góp để xây dựng cộng đoàn, tỉnh dòng, miền dòng và hội dòng. Những trải nghiệm này thật quý giá. Niềm hạnh phúc nhất là chúng em, tất cả khấn tạm, được sống cùng nhau, cùng đi với nhau trong một hành trình, cùng nhau tìm cách hỗ trợ chị em ở một số cộng đoàn đang gặp khó khăn. Qua mỗi ngày, khi chúng em chia sẻ và lắng nghe nhau những cảm xúc chân thật, những kinh nghiệm từng trải trong thực tế đời sống cộng đoàn và trong sứ vụ, chúng em cảm nhận một nguồn năng lực mới được khơi lên, trào vọt và chảy tràn. Từ đó, sức sống bật ra xua tan đi những hồi hộp ban đầu khi bước tới cuộc họp. Mỗi kinh nghiệm mà chúng em trao cho nhau là sự nâng đỡ và khích lệ lẫn nhau; đồng thời chúng gợi mở, khai sáng trong hành trình cá nhân của mỗi người. Khi cùng nhau làm việc trên những nguyên tắc , những mô hình mới của tầm nhìn chúng em nhìn ra được những cơ hội và thách đố trong đời sống mỗi người. Qua đó, chúng em ý thức giá trị  và trách nhiệm trước những chọn lựa. Niềm xác tín vào Thiên Chúa và ước muốn truyền giáo vẫn hun đúc ngọn lửa thừa sai trong mỗi người. Tinh thần sẵn sàng được thể hiện qua nhiều sáng tạo và sáng kiến mới.

Trong hành trình, chúng em cũng gặp những bế tắc, những thách đố. Những lúc đó, chúng em lắng lòng lại trở về với Chúa. Trong tĩnh lặng, chúng em tìm ý Chúa. Đặc biệt sự hiện diện của Chị Giám tỉnh  Chị Tần và Chị Trang giúp chúng em càng cảm nhận rõ hơn sự liên đới trong cùng một thân thể. Dù trong những khó khăn chúng em luôn được các Chị đồng hành, khích lệ và soi sáng. Chúng em còn được một sự ủng hộ và hỗ trợ tinh thần từ phía Trung Ương qua Soeur Tổng Cố Vấn.

Cuộc họp đã kết thúc, mỗi người chúng em lại trở về với cộng đoàn và sứ vụ của mình. Tất cả những hy vọng, sức sống, sự năng động, ngọn lửa là hành trang cho chúng em mang theo cùng với những chọn lựa mới để xây dựng cộng đoàn.  “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) được biểu hiện nơi từng khuôn mặt vui tươi trẻ trung của mỗi chị em.

 Chúng em tạ ơn Chúa đã tuôn đổ Thần Khí của Ngài xuống từng người chúng em trong bốn ngày qua. Khi tham dự cuộc họp, chúng em mới cảm được gánh nặng, khó khăn, trách nhiệm lớn lao và sự hy sinh vất vả của các chị đã và đang lãnh nhận trách nhiệm náo hoạt trong Hội Dòng, Tỉnh Dòng và cộng đoàn. Chúng em hết lòng tri ân  Hội dòng với sáng kiến cho người trẻ nói lên quan điểm của mình. Chúng em có cơ hội được đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc nuôi dưỡng sức sống của Hội Dòng. Chúng em cũng cám ơn Tỉnh Dòng và cộng đoàn đã tạo mọi điều kiện cho chúng em gặp gỡ và được mở rộng tầm nhìn của mình. Đối với Hội Dòng, Tỉnh Dòng, chúng em thấy được vị trí trong Thân Thể và bản thân mình quan trọng biết bao. Chúng em ước mong thực hiện sống cùng nhau chứ không sống cạnh nhau nơi môi trường cộng đoàn, hiện đầy tình người nơi sứ vụ và hợp tác bảo vệ môi trương môi sinh trong tinh thần liên đới và có những hành động cụ thể thiết thực.

Khấn Tạm