Thay Đổi Hay Biến Đổi

Con nhộng chỉ có thể biến đổi thành con bướm khi nó chấp nhận chết đi cho chính nó và bước ra khỏi chốn an toàn của nó là tổ kén. Người ta không còn nói con bướm là con nhộng nhưng là hai thực tại hoàn toàn khác biệt. Khung trời của bướm rộng lớn với nhiều sắc màu. Còn không gian của nhộng chỉ là tổ kén nhỏ nhoi.

Trong cuộc sống thực tế hôm nay chúng ta thường thấy người ta dùng lẫn lộn giữa hai cụm từ này “Thay đổi” và “Biến đổi”. Dù cả hai đều đưa tới một điều gì đó tốt hơn nhưng vẫn có một sự khác biệt lớn giữa “Thay đổi” và “Biến đổi”. Chúng ta nói: con nhộng sau quá trình biến đổi nó sẽ trở thành con bướm. Và điện thoại cũng như các đồ điện tử càng ngày càng thay đổi. Chúng ta không nói: con nhộng thay đổi thành con bướm và điện thoại biến đổi mỗi ngày.

Thay đổi là một tiến trình bắt đầu với những gì đã có trong quá khứ và kết thúc khi ta đạt được mục tiêu mình đặt ra. Thay đổi có khởi đầu và kết thúc rõ ràng. Về cơ bản, quá trình thay đổi giữ nguyên bản chất chỉ thay đổi trạng thái.

Biến đổi là một quá trình bắt đầu với một tầm nhìn trong tương lai và rồi biến đổi hiện tại nên một thực tại mới như trong tầm nhìn. Quá trình biến đổi sẽ cho ra đời một thực tại mới khác hẳn với thực tại cũ. Như vậy, mọi quá trình biến đổi đều đòi hỏi có sự thay đổi, nhưng không phải mọi thay đổi đều là biến đổi.

Biến cố Chúa Biến Hình hôm nay là cách Chúa Giê-su củng cố đức tin cho chúng ta để chúng ta dám đi vào hành trình biến đổi như Ngài. Phê-rô muốn ở lại trong sự tốt lành mà ông cảm nhận được khi Chúa Biến Hình nên đề nghị dựng ba cái lều. Chúa Giê-su lại mời gọi ông xuống núi. Để được ở lại với thực tại mới của quá trình biến đổi, Chúa Cha đã chỉ cho ba môn đệ con đường: Hãy vâng nghe lời Chúa Giê-su dạy.

Bài học mà Chúa Cha dạy cho các tông đồ cũng là bài học cho tôi hôm nay. Để được biến đổi tôi phải bắt đầu với tầm nhìn của tương lai đó chính là chương trình mà Chúa Cha đã định sẵn cho tôi. Điều tôi cần làm lúc này là lắng nghe Lời Chúa để khám phá ra Thánh ý Chúa trên cuộc đời mỗi người. Thánh ý Chúa là món quà vô giá Chúa dành cho tôi. Món quà này tôi chỉ có thể khám phá dần với thời gian. Thiên Chúa nói với tôi bằng rất nhiều cách nên tôi cần có một thái độ lắng nghe liên lỉ.

Khi tôi nói tôi cần thay đổi cuộc đời mình là lúc tôi đi từ quá khứ của bản thân rồi dựa vào sức riêng của mình để thay đổi. Điều tôi thay đổi có thể phù hợp với ý Chúa hoặc không. Và nhiều lúc, với sức riêng của mình, tôi chẳng thể làm cho cuộc đời mình đổi thay. Nhưng khi tôi nói tôi cần được biến đổi là lúc tôi dựa vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã có một dự định cho tôi ngay khi tôi còn chưa là bào thai (x. Tv 50). Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm tôi biến đổi. Tôi sẽ cảm nhận được ơn biến đổi của Thần Khí khi nhận biết điều Chúa muốn cho tôi là gì? Và hiện tại tôi đang là ai?

Con nhộng chỉ có thể biến đổi thành con bướm khi nó chấp nhận chết đi cho chính nó và bước ra khỏi chốn an toàn của nó là tổ kén. Người ta không còn nói con bướm là con nhộng nhưng là hai thực tại hoàn toàn khác biệt. Khung trời của bướm rộng lớn với nhiều sắc màu. Còn không gian của nhộng chỉ là tổ kén nhỏ nhoi. Lạy Chúa, để được ơn biến đổi, con cần chấp nhận chết đi cho những gì không phải là điều Chúa muốn nơi con. Xin ban thêm đức tin để con nhận ra con người thực tại của mình và dám buông bỏ để Chúa làm điều kỳ diệu trên cuộc đời con. Xin ban thêm đức cậy để con dám ra khỏi chốn an toàn chật hẹp của mình và đến với tha nhân để khám phá khung trời rộng mở của tình yêu trao ban cũng như lãnh nhận.

Tạ ơn Chúa vẫn hằng thì thầm trong cuộc đời con bằng cách đặt để lòng khát khao tìm Chúa trong sâu thẳm đáy lòng con. Tạ ơn Chúa vẫn âm thầm biến đổi cuộc đời con nên giống Chúa hơn mỗi ngày bằng Tình Yêu của Chúa.