Những thách đố của việc huấn luyện trong thế giới mới

Năm chị Giám tỉnh của Ấn Độ, Srs. Leena Dát Souza, Pushpa Joseph, Taurina Vaz, Theresa Thomas, Valsa Joseph và 34 chị đặc trách trong các giai đoạn khác nhau của việc huấn luyện khởi đầu và thường huấn đã có một cuộc gặp gỡ rất phong phú từ ngày 11 đến 16/2/2019 tại tu viện Maria Assunta, Pune.

Chị em cộng đoàn Maria Assunta và các Tập sinh rất vui mừng đón tiếp các chị trong ban lãnh đạo đến từ 5 Tỉnh dòng. Chủ đề ‘Những thách đố của việc huấn luyện trong thế giới mới’ gồm 2 phần: 1) là người lãnh đạo, chúng ta được ủy thác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện những người đến từ thế giới đang nổi lên. 2) Gửi những chị em này với tư cách là những môn đệ Chúa Kitô đã được gia tăng năng lực để đến với thế giới mới đang nổi lên.

Thế giới mới đang nổi lên đã được họa lại cách sinh động qua hình ảnh bụi gai, con đường, đá và đất tốt đặt trong Nhà nguyện của tu viện Maria Assunta. Bài giảng trong Thánh lễ khai mạc thật sâu sắc làm chúng tôi phải suy nghĩ: - (1) Tiêu chuẩn của chúng tôi trong việc chọn lựa các ứng sinh (2) tình yêu của chúng tôi dành cho các em (3) đào tạo các em thành những chứng nhân thay vì là những nhân viên (4) Các môn đệ trao cá cho Chúa Giêsu và Ngài là người thực hiện phần còn lại (Ga 21-9), do đó, việc huấn luyện không là gì ngoài việc cho phép Chúa Ba Ngôi hoạt động trong các chị em thụ huấn.

Hội nghị đã có những suy tư cá nhân sâu sắc, các cuộc thảo luận hữu ích và các buổi họp khoáng đại bàn về một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc huấn luyện khởi đầu và thường huấn dựa trên Tầm nhìn của Hội Dòng trong 10-15 năm tới theo đường hướng của EGC 2018. Một bài nói chuyện trao đổi rất sôi động về ‘Những thách đố của việc huấn luyện trong thực tế hiện nay ở Ấn Độ và sự đáp trả sáng tạo của chúng ta’ đòi hỏi các chị lãnh đạo đưa ra những phương cách để huấn luyện chị em trở thành môn đệ Chúa Kitô thay vì là những người đạo đức. Khi thế giới mới ở trong thời kỳ của Chủ nghĩa Hậu hiện đại, thì việc chuyển đổi các cộng đoàn đa văn hóa thành các cộng đoàn liên văn hóa là điều chắc chắn phải xảy ra.

Các cộng đoàn liên văn hóa đặt nền tảng trên đức tin, với ý hướng và được huấn luyện trở thành chứng nhân. Buổi chia sẻ về đề tài ‘Sự đồng hành với chị em trong bối cảnh đa văn hóa’ là

một dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao kiến thức của chúng ta về hiệu quả của tính liên văn hóa và xây dựng các cộng đoàn liên văn hóa qua phương pháp Lập bản đồ, Kết nối và Tháp Nhập. Diển đàn được hướng dẫn để biện biệt về những thay đổi cần thiết liên quan đến việc huấn luyện bài bản cho các em Bình minh trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu.

Trong hai ngày cuối, hội nghị đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc để hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đưa ra việc hoàn chỉnh cuối cùng cho ấn bản mới về cẩm nang huấn luyện do Sr Mary Rose Pulikottil, Maria Kuriakose, Mary Jhon và Premila Dias soạn thảo. Trong ánh sáng của những suy tư, tương tác và học hỏi về các mục tiêu mới và đường hướng hành động đã được đưa ra trong hội nghị; những điều này thực sự làm phong phú cho cuốn cẩm nang huấn luyện. Bài giảng đầy hứng thú trong Thánh lễ đã đưa ra điểm kết luận cho cuộc họp.

Việc huấn luyện được cảm nhận bằng tình yêu chứ không bằng sợ hãi Việc huấn luyện là một thông điệp cho thế giới hơn là người đưa tin Việc huấn luyện trong sự nối kết với Thiên Chúa hơn là trong giao tiếp.

Sumi Jose, Fmm