Lời Cầu Nguyện Thanh Tẩy

Chúng ta đem đến trước mặt Chúa nỗi sợ, cơn giận, tâm hồn buỗn bã của chúng ta. Chúng ta đang buốn thấu tận tâm can, để cơn buồn này trước mặt Chúa, chúng ta đi đến tận cùng cơn buồn thì nó sẽ dẫn đưa chúng ta đến Chúa...

Lời Cầu Nguyện Thanh Tẩy

 

Rất nhiều câu châm ngôn của các Tổ Phụ nói đến lợi ích của cầu nguyện. Những câu ngợi ca. Các tu sĩ xem cầu nguyện như ân huệ của Thiên Chúa chứ không phải bổn phận. Cầu nguyện có tác dụng trị liệu, chữa lành các tổn thương của nhân loại, giúp cho tâm hồn thông thoáng và thanh tẩy tinh thần. Lời cầu nguyện biến đổi tư tưởng và tình cảm của con người.

 

Trong tiến trình này, quan trọng là khi cầu nguyện chúng ta không gạt ra ngoài cơn giận, nỗi sợ, tính ghen tuông hay tình trạng suy thoái tinh thần mà chúng ta cầu nguyện với chúng. Chúng ta đem đến trước mặt Chúa nỗi sợ, cơn giận, tâm hồn buỗn bã của chúng ta. Chúng ta đang buồn thấu tận tâm can, để cơn buồn này trước mặt Chúa, chúng ta đi đến tận cùng cơn buồn thì nó sẽ dẫn đưa chúng ta đến Chúa. Trong tận cùng nỗi sợ, cơn suy thoái, lòng cay đắng, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa, Người thoa dịu vết thương lòng chúng ta, rọi sáng phần u uẩn tâm hồn  bằng ánh sáng hiền dịu của Chúa...

 

(Sưu tầm)