Đôi Mắt Tâm Hồn

Mắt Cô không thấy nhưng nụ cười Cô rất sáng.

Mắt Cô không thấy nhưng nụ cười Cô rất sáng.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, em bé

Có người có tiền có xe hơi
Có nhà có học phúc cả đời
Cuộc sống như chẳng có chữ khổ
Được voi đòi tiên được như chơi.

Nhưng vẫn còn đó đời bất hạnh
Chỉ mong mảnh áo mặc đỡ lạnh
Khi trời đổ mưa cơn gió rét
Đêm khuya đơn côi nơi vắng quạnh.

Có người chỉ mong có miếng ăn
Được cơm để bụng còn gì bằng
Có người chỉ mong được cắp sách
Nhưng kiếp nghèo khổ lại ngăn chặn.

Có người chỉ mong một ngày kia
Thân ta vẹn toàn không chia lìa
Có người chỉ mong một hạnh phúc
Công ơn sinh thành gọi mẹ cha.

(St)