TÂM SỰ CỦA NHỮNG CHỊ CÂN

Cũng như chị cân, để nhận ra ân huệ cao quý của Chúa dành cho tôi trong một ngày qua, người viết cũng cần lượng định lại xem mình đã làm được những gì mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác? Những...

ĐGH Gioan XXIII

ĐGH Gioan XIII thực sự là một vị thánh, Ngài đã và đang được nhiều người yêu mến trên khắp thế giới. Họ không cần sự chấp nhận chính thức của Tòa Thánh xác nhận những gì đã được ghi tạc vào tâm hồn họ...

TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI

THÁNH PHANXICÔ VÀ TÌNH YÊU THẬP GIÁ