Video Diễn nguyện trong ngày Lễ Bổn mạng Hội Bảo trợ Ơn Gọi - Truyền Giáo

Mừng ngày lễ Kính Chân Phước Marie de la Passion - Bổn mạng của các Hội viên Bảo trợ Ơn gọi và truyền giáo tại miền Sài Gòn ngày 01/12/2018, các em Bình Minh đã có phần diễn nguyện kể lại cuộc đời Chân Phước Marie de la Passion rất dễ thương và cảm động. Kính mời mọi người cùng thưởng thức...

Video Diễn nguyện trong ngày Lễ Bổn mạng Hội Bảo trợ Ơn Gọi - Truyền Giáo

Marie de la Passion - huyền nhiệm của tên gọi

Đó là tên gọi của chương trình diễn nguyện kể lại cuộc đời Chân Phước Marie de la Passion trong dịp mừng lễ Kính Chân Phước Marie de la Passion - Bổn mạng của các Hội viên Bảo trợ Ơn gọi và truyền giáo tại miền Sài Gòn ngày 01/12/2018 vừa qua.

Chị em FMM/VN