Thư BTTQ & TW
THÔNG TIN TỪ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN 07/03/2013
Đăng lúc: 09:27 | 09/03/2013
Lượt xem: 954
Chúng tôi mời gọi chị em cùng với chúng tôi trong cuộc tìm kiếm nơi mà Thần Khí đang hướng dẫn chúng ta đi đến trong tư cách là một Hội Dòng “để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong hèn mọn và liên đới”, và chúng tôi phó thác hành trình tương lai của chúng ta trong lời cầu nguyện của chị em.

Franciscan Missionaries of Mary

Via Giusti, 12

I-00185 Rome.

---------------------------

Tổng Thư Ký

Roma, ngày 7 tháng 3 năm 2013

Kính gửi tất cả chị em Tỉnh Dòng Việt Nam

 

THÔNG TIN TỪ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VÀ BAN TỔNG CỐ VẤN

THƯ PHẢN HỒI SAU CÁC CHUYẾN VIẾNG THĂM CÁC TỈNH DÒNG

Trở về Roma sau chuyến thăm Tỉnh Dòng của các chị, chúng tôi đã xem xét lại thời gian chúng tôi dành để thăm viếng các cộng đoàn và làm việc với các ban ngành khác nhau của tỉnh dòng. Trong chuyến viếng thăm, chúng tôi tập trung vào các mục tiêu đã nêu trong thư của chúng tôi về chuyến viếng thăm các tỉnh dòng[1]

-         Biết thực tế của các chị là gì và lắng nghe các mối quan tâm của các chị.

-         Cố gắng biện biệt với các chị về điều mà Thần Khí có thể nói với mỗi người chúng ta qua các thực tại đó.

-         Khơi dậy việc suy tư để có một tầm nhìn rộng và khách quan hơn.

-         Làm sống lại ý nghĩa sâu sắc và niềm hy vọng để giúp chúng ta sống thời điểm chuyển đổi này, và như vậy để chuẩn bị cho bước đường tương lai.

-         Suy tư về các lời mời gọi của Thần Khí như đã nhấn mạnh trong tài liệu của TTN 2008.

Khi suy tư trong Hội Đồng trung ương dựa trên thực tế đời sống của TD và các mối quan tâm của các chị cho tương lai, chúng tôi muốn chia sẻ với các chị, trong nỗ lực để giữ cho cuộc đối thoại mở ra, để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình cùng với nhau.

Chuyến thăm viếng là thời gian thật phong phú cho chúng tôi,

*    Thời gian đi vào thực tế của chị em với tư cách là một TD, suy tư cùng với chị em trong ánh sáng của các định hướng của TTN 2008.

*    Thời gian làm sáng tỏ và nhất trí trên những yếu tố không thể thỏa hiệp của đoàn sủng

*    Thời gian lắng nghe, đặt vấn đề và thách đố nhắm đến việc lập kế hoạch cho tương lai.

Chúng tôi muốn cảm ơn sự hợp tác của chị em, sự hợp tác cần thiết không thể thiếu được:

§         Trong việc xây dựng Hội Dòng như một thân thể ;

§         Trong việc duy trì tinh thần hiệp nhất và việc nối kết chúng ta trong một Hội Dòng;

§         Trong việc chịu trách nhiệm về những định hướng của TTN 2008 ;

Chúng tôi khích lệ chị em:

>   tiếp tục suy tư dựa trên báo cáo đúc kết mà chúng tôi đã chia sẻ với quí chị em ;

>   dấn thân vào tiến trình lên kế hoạch và tái cơ cấu ;

>  để biện biệt xem Thần Khí đang dẫn dắt chị em đi đâu trong tư cách là một TD.

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu :

+    để cùng chọn lựa vì Hội Dòng như một tổng thể, vì việc lên kế hoạch của mỗi tỉnh dòng có tác động trên tầm mức rộng hơn của Hội Dòng hôm nay và trong tương lai.

+     để biện biệt trong các quyết định với tư cách là cộng đoàn và là Tỉnh Dòng, sự biện biệt của chị em giúp cho việc suy tư của chúng tôi cùng với nhau trong Hội Đồng Trung ương.

+     để lên kế hoạch nhân sự và tài chính nhằm phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu khẩn cấp của việc truyền giáo, đào tạo, sức khỏe, chăm sóc các chị cao niên...

+     để nỗ lực hơn trong việc đón tiếp các chị thừa sai đến với TD, trong việc nhìn nhận chứng tá của sự hiệp thông quốc tế tính và đa văn hóa của chúng ta.

+     để việc sống sự hiệp nhất trong đa dạng của chúng ta như chứng tá Tin Mừng, “tạo nên những cầu nối hiệp nhất chúng ta vượt lên những khác biệt”[2].

Những thách thức riêng cho TD chị em :

<         Chúng tôi yêu cầu các chị tiếp tục tập trung vào việc đào tạo theo tiến trình đã bắt đầu, để tháp nhập đời sống FMM vào mọi bình diện và vun trồng chiều kích chiêm niệm là nguồn cội thiết yếu của đời sống chúng ta.

<         Chúng tôi khích lệ chị em tiếp tục tăng cường sự biện biệt cho giai đoạn đào tạo Ban đầu thông qua tiến trình lượng định.

<         Chúng tôi thúc bách các chị lên kế hoạch dài hạn và tổng thể cho toàn TD :

             Ø liên quan đến nhân sự lãnh đạo, nhân sự đào tạo và nhân sự linh hoạt ;

             Ø liên quan đến các công trình xây dựng ;

             Ø liên quan đến các tháp nhập dấn thân.

Chúng tôi mời gọi chị em cùng với chúng tôi trong cuộc tìm kiếm nơi mà Thần Khí đang hướng dẫn chúng ta đi đến trong tư cách là một Hội Dòng “để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong hèn mọn và liên đới”[3] và chúng tôi phó thác hành trình tương lai của chúng ta trong lời cầu nguyện của chị em.

Merlyn D’Sa fmm

Tổng Thư ký.[1] Thư về việc thăm viếng các tỉnh dòng , 27 tháng 5 năm 2009

[2] Tài liệu TTN 2008, C5

[3] Tài liệu TTN 2008, Chủ đề.

 

 

English version

Franciscan Missionaries of Mary

Via Giusti, 12

I-00185 Rome.

---------------------------

General Secretariat

 

Rome, 7th March 2013

To all the sisters in the province of: Vietnam

 

COMMUNICATION FROM THE SUPERIOR GENERAL

AND HER COUNCIL

 

Letter on the Reflection after the Visits to the Provinces

Returning to Rome after the visit to your province, we looked back on the time we spent in the communities and with the different teams at the service of the province. During the visit, we focused on the objectives mentioned in our Letter on the Visits to the Provinces,[1]

-         to know what are your realities and listen to your concerns;

-         to try to discern with you what the Spirit could be saying to each of us in and through the realities;

-         to stimulate a reflection giving it a more objective and wider vision;

-         to revive the profound significance and hope which makes us live this moment of transition, preparing thus the way for the future;

-         to reflect on the call of the Spirit, as underlined in the document of the General Chapter 2008.

 Reflecting in council on the lived reality of your province and your concerns for the future, we would like to share with you, in an effort to keep the dialogue open, so that we can continue our journey together.

The visit has been an enriching time for us,

ü      a time of entering into your reality as a province, reflecting with you in the light of the orientations of the GC 2008;

ü      a time of clarifying and agreeing on the non-negotiable elements of the charism;

ü      a time of listening, questioning and challenging in view of planning for the future.

We want to thank you for your collaboration which is so indispensable:

·        in building the Institute as a body,

·        in maintaining the spirit of unity and in bonding us as an Institute,

·        in being accountable for the orientations of the General Chapter 2008.

We encourage you:

§         to continue to reflect on the report which we have shared with you;

§         to be involved in the process of planning and restructuration so as

§         to discern where the Spirit is leading you as a province.

We realize the need:

v     for making choices together for the Institute as a whole, since each province’s planning has an impact on the wider Institute now and in the future;

v     for discernment in our decisions as community and as province; your discernment helps our reflection together in council;

v     for planning of personnel and finances so as to better serve the emerging needs of mission, formation, health, care of the elderly, etc.

v     for greater effort in welcoming missionaries to the province, recognizing the witness of our international and intercultural communion;

v     for living our unity in diversity as witness of the Gospel,  “creating bridges which unite us beyond our differences.”[2]

Specific Challenges for your province:

Ø      We request you to continue to focus on process-oriented formation already begun, to integrate our fmm life in all aspects and to cultivate the contemplative dimension which is the essential source of our life.

Ø      We encourage you to continue to improve your discernment on the level of initial formation through the process of assessment.

Ø      We urge you to make a long-term overall planning of the province:

-           with regard to  personnel for leadership, formators, animators

-            with regard to  constructions

-            with regard to insertions.

We invite you to join us in our search as to where the Spirit is leading us as an Institute “to continue the mission of Jesus in minority and solidarity”[3] and we confide our onward journey to your prayer.

Merlyn D’Sa fmm

Secretary General

 

[1] Letter on the Visits to the Provinces, 27th May 2009

[2] Doc. GC 2008, C5

[3] Doc. GC 2008 - title

 

Các bài mới
Thư BTTQ số 06 (24/03/2013)
Các bài đã đăng
Thư BTTQ số 06 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 05 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 04 (19/02/2013)
Thư BTTQ số 03 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 02 (23/01/2013)
Thư BTTQ số 01 (23/01/2013)