Văn phòng tỉnh dòng
Chi em quy men, Cam on chi em da tich cuc dong gop băng kinh nguyen va cong suc cho buoi dien nguyen va thanh le ta on 80 nam tai Qui Hoa duoc moi su tot dep. Gui den chi em CTHDTD 2013 de chi em de lien he va hiep thong trong kinh nguyen. Chi Ly fmm
Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng làm việc, lượng định Dự Phóng TD và các cộng đoàn, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...
Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng làm việc và lượng định Dự Phóng TD và các cộng đoàn, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...
Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng làm việc và lượng định cho các em trong các giai đoạn đào tạo, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...
Vào cuối đời, Thánh Phanxicô đã nhận lãnh ân sủng Năm Dấu Thánh của Chúa Kitô chịu đóng đinh : Thiên Chúa tiếp nhận cuộc sống dâng hiến hoàn toàn của ngài để trở nên người hèn mọn, người tôi tớ và người anh. Ngài và các anh em của ngài trở nên một sự hiện diện trong xã hội và Giáo Hội của thế kỷ 13. Mẹ Marie de la Passion muốn chúng ta cũng trở nên một sự hiện diện khác. Trong lá thư của mẹ đề ngày 19 tháng 11 năm 1882, mẹ khẩn nài chị em : “Tôi luôn ước mong gìn giữ chị em khỏi tinh thần thế gian và dẫn chị em tới Đấng của Phúc Am…” (CR/1, 12)...
Mẹ Marie de la Passion đã phải đương đầu quyết định thách đố với những trong thời của Mẹ. Mẹ đã thành lập qũy chia sẻ dự trên ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc về khó nghèo, hiệp nhất, công lý và liên đới để đáp trả cho việc giúp đỡ và cổ vũ lẫn nhau. Về việc quản trị và tài chánh của Hội Dòng, chúng ta ý thức rằng tiếp nối truyền thống này. Vì thế, hướng về Mẹ, với niềm tin tưởng lớn lao và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển trong hành trình khó khăn của chúng ta.
THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG về NHẬT KÝ CỘNG ĐOÀN, BÁO CÁO CUỐI NĂM CỦA CỘNG ĐOÀN, TIỂU SỬ/ LỊCH SỬ ĐỜI MÌNH, VIỆC LƯU GIỮ CÁC TÀI LIỆU & CHỨNG TỪ CỦA CHỊ EM NHẰM ĐỂ VIẾT LỊCH SỬ CỦA HỘI DÒNG