THÔNG BÁO 01/2013/VPTD

CHƯƠNG TRÌNH CỦA HĐTD VÀ GIÁM TỈNH NĂM 2013

Chi em quy men, Cam on chi em da tich cuc dong gop băng kinh nguyen va cong suc cho buoi dien nguyen va thanh le ta on 80 nam tai Qui Hoa duoc moi su tot dep. Gui den chi em CTHDTD 2013 de...

Thông báo số 03/2012 - Văn phòng TDVN

Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng làm việc, lượng định Dự Phóng TD và các cộng đoàn, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...

Thông báo số 02/2012 - Văn phòng TDVN

Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng Mở Rộng làm việc và lượng định Dự Phóng TD và các cộng đoàn, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...

Thông báo số 01/2012 - Văn phòng TDVN

Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng làm việc và lượng định cho các em trong các giai đoạn đào tạo, VPTD xin được gửi đến chị em các thông tin...

THÔNG TIN CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG VỀ CHỦ ĐỀ BẦU CỬ BỀ TRÊN GIÁM TỈNH

Vào cuối đời, Thánh Phanxicô đã nhận lãnh ân sủng Năm Dấu Thánh của Chúa Kitô chịu đóng đinh : Thiên Chúa tiếp nhận cuộc sống dâng hiến hoàn toàn của ngài để trở nên người hèn mọn, người tôi tớ và người anh. Ngài...

Thư Luân lưu số 163 của Hội Dòng

Mẹ Marie de la Passion đã phải đương đầu quyết định thách đố với những trong thời của Mẹ. Mẹ đã thành lập qũy chia sẻ dự trên ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc về khó nghèo, hiệp nhất, công lý và liên...

THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG

THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG về NHẬT KÝ CỘNG ĐOÀN, BÁO CÁO CUỐI NĂM CỦA CỘNG ĐOÀN, TIỂU SỬ/ LỊCH SỬ ĐỜI MÌNH, VIỆC LƯU GIỮ CÁC TÀI LIỆU & CHỨNG TỪ CỦA CHỊ EM NHẰM ĐỂ VIẾT LỊCH SỬ CỦA...