Văn phòng tỉnh dòng
CHƯƠNG TRÌNH CỦA HĐTD VÀ GIÁM TỈNH NĂM 2013
Đăng lúc: 09:57 | 13/12/2012
Lượt xem: 1.053
Chi em quy men, Cam on chi em da tich cuc dong gop băng kinh nguyen va cong suc cho buoi dien nguyen va thanh le ta on 80 nam tai Qui Hoa duoc moi su tot dep. Gui den chi em CTHDTD 2013 de chi em de lien he va hiep thong trong kinh nguyen. Chi Ly fmm

 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA HĐTD VÀ GIÁM TỈNH NĂM 2013

Thời gian

Công việc

Liên hệ với GT

0934005934

Tháng 1

 

-         1 : Lễ Kính Mẹ TC : làm phép nhà mới Emmanuen - Thị Nghè.

-         10 : HDTD + Ban Đào tạo gặp 2 TCV (14 g30

-         11 & 13 : HĐTD (duyệt tài chánh 2012 )

-         14 : 2 chị TCV gặp HĐTD

-         15 : HĐTDMR với 2 chị TCV

-         17 -18 : HĐTD (duyệt tài chánh 2012 TT)

 

Thánh Tâm

Tháng 2

25 – 26 : Họp HĐTD ( duyệt đơn khấn trọn)

Thánh Tâm

Tháng 3

-         19 : Khánh thành  Nhà trẻ Hiển Linh.

-         20-24 : Họp HĐTD (duyệt đơn khấn lần đầu, khấn lại, vào TTV và TV)

-         25 -26 : Thăm CĐ Hiển Linh

-         27-28 : Thăm CĐ Suối Bình An

-         29-30 : Thăm CĐ Thánh Gia

Đàlạt - Hiển Linh

 

 

Suối Thông

Thạnh Mỹ

Tháng 4

·     6-7 : Thăm CĐ Niềm Vui

·     8-9 : Thăm CĐ Phanrang

·     15-17 : Thăm CĐ Assunta

Suối Dầu

Phan Rang

Sông Đốc

Tháng 5

·     4 – 7 : Họp HĐTD (chuẩn bị HĐTDMR)

·     28 -31 : Thăm CĐ T. Hermine

·     31 : Khánh thành  Nhà Vinh

Thánh Tâm

Vinh

Tháng 6

-         13 : Lễ khấn lần đầu

-         24 : Nghi Thức gia nhập TV

-         29 : Nghi thức gia nhập TTV

Thanh Hải

 

Suối Dầu

Tháng 8

 3/8 : Lễ khấn trọn - Mừng  ngân khánh tu dòng

Đàlạt

Tháng 9

·     4-6 ; Thăm CĐ Chúa Hài Đồng

·     7-8 : Thăm CĐ T.Giuse

·     11-12 ; Thăm CĐ Santa Rosa

·     15-16 : Thăm CĐ Helene de Chappotin

Xuyên Mộc

Bình Giả

Santa Rosa

Binh Tan

Tháng 10

-         1- 5 : Thăm CĐ Qui Hòa

-         6- 8 : Thăm CĐ Tập viện

·     12-13 : Thăm CĐ Tin Mừng

·     15-25 : Thăm CĐ Thánh Tâm

·     30 : HĐTD họp với Ban Đào tạo

Qui Hòa

Thanh Hải

Tin Mừng

Thánh Tâm

Thánh Tâm

Tháng 11

·     10-13 : Họp HĐTDMR

·     15 : Kính CP Marie de la Passion - Bổn mạng Hội viên Bảo trợ Ơn gọi FMM - Khánh thành  Nhà Thờ Thánh Tâm

·     16-19 : Họp HĐTD : duyệt ngân sách dự trù các CĐ và TD.

·     30 : gửi Thăm dò phụ trách CĐ và CVTD

Thánh Tâm

Tháng 12

·     15 – 17 : Họp HĐTD (duyệt đơn khấn trọn,  chương trình HĐTD và Kế hoạch của Ban Đào tạo năm 2014.)

Thánh Tâm

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng