Văn phòng tỉnh dòng
THÔNG TIN CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG VỀ CHỦ ĐỀ BẦU CỬ BỀ TRÊN GIÁM TỈNH
Đăng lúc: 14:48 | 24/11/2012
Lượt xem: 970
Vào cuối đời, Thánh Phanxicô đã nhận lãnh ân sủng Năm Dấu Thánh của Chúa Kitô chịu đóng đinh : Thiên Chúa tiếp nhận cuộc sống dâng hiến hoàn toàn của ngài để trở nên người hèn mọn, người tôi tớ và người anh. Ngài và các anh em của ngài trở nên một sự hiện diện trong xã hội và Giáo Hội của thế kỷ 13. Mẹ Marie de la Passion muốn chúng ta cũng trở nên một sự hiện diện khác. Trong lá thư của mẹ đề ngày 19 tháng 11 năm 1882, mẹ khẩn nài chị em : “Tôi luôn ước mong gìn giữ chị em khỏi tinh thần thế gian và dẫn chị em tới Đấng của Phúc Am…” (CR/1, 12)...

 

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

Via Giusti, 12

1 – 00185 Roma

-----------------------

Supérieure générale                                                                Roma, ngày 17 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi toàn thể chị em trong Hội Dòng,

Chị em quý mến,

Anh em đừng giữ  lại cho mình bất cứ điều gì,

để Chúa là Đấng đã hiến trọn thân mình cho anh em,

cũng sẽ nhận lấy toàn thân anh em[1]

Thần khí dẫn đưa Hội Dòng qua sự canh tân của người trong con đường phan sinh, từ Hội Đồng Trung Ương Mở Rộng 2006 : “Là Phan sinh, chúng ta được kêu gọi sống tính triệt để của Tin Mừng”, và Tổng Tu nghị 2008 : “Là Phan sinh, chúng ta được kêu gọi sống sự tự hủy của Đức Kitô trong sáng tạo và liên đới với thế giới khổ đau”. Tiến trình này dẫn chúng ta tới việc suy tư trong năm 2010 về “sự khiêm hạ của Thiên Chúa”, và như một sự hài hòa thần linh, vào ngày lễ thánh Phanxicô Năm Dấu, tôi đến với chị em qua việc loan báo khai mở việc thăm dò nhằm tới việc bầu cử một Bề trên giám tỉnh riêng cho tỉnh dòng chị em.

Vào cuối đời, Thánh Phanxicô đã nhận lãnh ân sủng Năm Dấu Thánh của Chúa Kitô chịu đóng đinh : Thiên Chúa tiếp nhận cuộc sống dâng hiến hoàn toàn của ngài để trở nên người hèn mọn, người tôi tớ và người anh. Ngài và các anh em của ngài trở nên một sự hiện diện trong xã hội và Giáo Hội của thế kỷ 13. Mẹ Marie de la Passion muốn chúng ta cũng trở nên một sự hiện diện khác. Trong lá thư của mẹ đề ngày 19 tháng 11 năm 1882, mẹ khẩn nài chị em : “Tôi luôn ước mong gìn giữ chị em khỏi tinh thần thế gian và dẫn chị em tới Đấng của Phúc Am…” (CR/1, 12). Chúng ta ý thức rằng xã hội và Giáo Hội hôm nay đang cần một sự hiện diện khác ; với xác tín này, chúng ta cam kết “tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô trong hèn mọn và liên đới…”[2]

Thời gian thăm dò này là một thời gian của ơn sủng để sống tinh thần truất hữu [không chiếm hữu], nó kêu gọi chúng ta loại bỏ cách suy nghĩ, cảm nhận hay mong ước của chúng ta, để chân thành tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trên tỉnh dòng. Suốt năm 2010 là năm suy nghĩ và cầu nguyện về “Sự khiêm hạ của Thiên Chúa”, chúng ta đã có một thời gian hướng về trong sự chỉ dẫn này, yêu cầu chúng ta mặc lấy tinh thần và con tim của Thiên Chúa khiêm ha, Đấng đã nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô. TTN cho chúng ta hình ảnh căn bản đích thực về việc rửa chân, như một phương cách để sống căn tính phan sinh của chúng ta.

Mở rộng cõi lòng cho Thần khí, để sống kinh nghiệm về sự tự do của Người và sự tinh tuyền của con tim là hai điều cốt yếu cho tất cả mọi sự biện biệt,  hơn nữa cho thời gian như lúc này để làm một việc chọn lựa theo con tim và tinh thần của Thiên Chúa. Đối với mỗi chị em chúng ta, sự biến đổi cá nhân được xem là cần thiết, để giải thoát chúng ta khỏi tất cả mọi sự tìm kiếm chính mình. Những điểm sau đây có thể giúp chị em :

-          Hãy nhìn lại đời sống của chị em, hãy tiếp cận tinh thần thế gian và các khuynh hướng của nó được tìm thấy trong tâm hồn chị em vào lúc này, để chị em có thể nhận ra chúng.

-          Hãy đọc lại cách thức mà Thiên Chúa đã nói với chịem  trong năm nay qua chủ đề “Thiên Chúa khiêm hạ”

-          Hãy tự hỏi chính mình : “Điều gì Chúa yêu cầu tôi “buông bỏ” nhắm tới việc thăm dò và bầu cử Bề trên giám tỉnh ? Tốt nhất là nêu tên để gây ý thức.

-          Ơn sủng nào cần thiết cho chị em trong lúc này để giúp chị đạt tới sự “buông bỏ” nầy ?

-          Lời cầu nguyện cá nhân của chị sẽ diễn ra thế nào cho tiến trình này ? Chị hãy chuẩn bị lời nguyện này.

    Chị em có thể sử dụng tất cả mọi phương pháp khác phù hợp với chị em. Nhưng tôi khuyên chị em cách chân tình, như thánh Phanxicô đã khuyên nhủ anh em của ngài “có Thần khí của Chúa và để Người hành động trong anh em ; và luôn luôn cầu xin Người với lòng thanh trí sạch…”[3]

            Một khi đã bước vào tiến trình cá nhân này, chúng tôi muốn yêu cầu giám tỉnh và ban cố vấn của chị hướng dẫn chị em đi vào một tiến trình biện biệt giúp cân nhắc kỹ lưỡng :

  • Những nhu cầu của tỉnh dòng vào thời điểm này của lịch sử tỉnh dòng.
  • Những định hướng mà tỉnh dòng phải có trong những năm sắp tới đã đưa ra thực tế hiện tại của tỉnh dòng và những Định hướng của Tổng Tu nghị 2008.
  • Những phẩm chất của người lãnh đạo phải có cho công việc này.

 

Qua tiến trình biện biệt cá nhân và trong tỉnh dòng này, Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vượt qua, hầu mở lòng ra cho kế hoạch của Người.

Qua lá thư này, tôi khai mở việc thăm dò nhằm bầu cử một Bề trên giám tỉnh riêng cho tỉnh dòng chị em, hãy tha thiết cầu nguyện với Chân Phước Marie de la Passion, xin ngài soi sáng cho chúng ta trong việc lựa chọn của chúng ta.

Với tất cả tình thương mến,

 

Suzanne Phillips, fmm

Bề trên Tổng quyền

 

Để giúp suy nghĩ

Phục vụ cho sự hiệp nhất : Hiến Pháp 127 – 131

Vai trò và trách nhiệm của giám tỉnh : Hiến Pháp 154 – 155

Những tiêu chuẩn để chọ giám tỉnh : Hiến Pháp 153 , c 52

Biện biệt : c 50

-          xem tập : “Để tham gia vào vào các việc bầu cử trong Hội Dòng hôm nay”

-          xem tập : “Đào tạo về sự biện biệt”

THÔNG TIN CỦA HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG VỀ CHỦ ĐỀ

BẦU CỬ BỀ TRÊN GIÁM TỈNH

-          Chị em đã thăm dò theo thể thức do Nội quy tỉnh dòng ấn định. Kết quả thăm dò lần cuối được gởi thẳng về Bề trên Tổng quyền và ban Cố vấn của Ngài, không thông tin cho tỉnh dòng.

-          Khi một bề trên giám tỉnh hết nhiệm kỳ đầu, một cuộc thăm dò diễn ra hai vòng trong tỉnh dòng : ở vòng thứ nhất, chị em đề nghị một đên ba tên. Ở vòng thứ hai, chị em chỉ đề nghị một tên. Kết quả cuộc thăm dò này được gửi thẳng cho Bề trên Tổng quyền và ban Cố vấn của Ngài. (Hiến Pháp 151)

-          Kết quả đầy đủ và ghi số rõ ràng của lần thăm dò này phải gửi thẳng về Bề trên Tổng quyền trước ngày 15 tháng 2 năm 2011 ; người ta sẽ liên kết với kết quả thăm dò lần đầu.

-          Trong trường hợp bề trên giám tỉnh hết nhiệm kỳ đầu, đạt hơn 2/3 số phiếu trong lần thăm dò vòng thứ hai, chị sẽ được Bề trên Tổng quyền bổ nhiệm vào nhiệm kỳ hai với sự ưng thuận của ban Cố vấn của Ngài. (Hiến Pháp 151)

 

NÊU CÁC LÝ DO :

-          Nếu Nội qui tỉnh dòng tiên liệu việc đưa ra những lý do, thì tốt hơn là nêu ra vào lúc thăm dò lần hai, để giúp cho một sự thuận lợi trong quá trình biện biệt.

Những chị em đưa ra những lý do trong việc lựa chọn của mình, thì ký tên và gửi phong bì riêng, đồng  thời vẫn đề nghị 1 hay 2 tên trong phiếu thăm dò. Những lý do không thay thế phiếu thăm dò.

-          Kinh nghiệm cho thấy rằng một việc thăm dò kèm theo những lý do luôn luôn giúp rất nhiều cho hội đồng trung ương được kêu gọi biện biệt đối với những tên được đề nghị nhắm tới việc bầu cử, chiếu theo những ước mong và sự chờ đợi của chị em trong tỉnh dòng. Đối với chị em, đây cũng là một sự giúp đỡ chị em thấy rõ việc chọn lựa và chịu trách nhiệm về những đề nghị.

 

XIN RÚT LUI

-          Nếu vì một lý do nghiêm trọng một chị, sau khi đã cầu nguyện và biện biệt, chân thành nhận thấy mình phải rút lui, chị phải đối thoại với Bề trên Tổng quyền sau kết quả lần thăm dò đợt đầu.

Ban kiểm phiếu sẽ để một thời gian đủ giữa thông tin về kết quả lần đầu và đưa ra lần hai. Với sự đồng ý của chị giám tỉnh và ban cố vấn của chị, ban kiểm phiếu thiết lập lịch trình làm việc.

 

BẦU CỬ

-          Kể từ việc thăm dò và có thể thêm vào các tên khác, Bề trên Tổng quyền và ban tổng cố vấn của ngài gửi về tỉnh dòng ít nhất hai tên, theo thứ tự mẫu tự, nhằm thông tin cho tỉnh dòng để bầu cử.

-          Đa số trong 2 vòng đầu phải đạt được 2/3 số phiếu. Ơ vòng thứ ba, đa số phiếu được Nội qui tỉnh dòng ấn định.

-          Kết quả của việc bầu cử (tên và số phiếu đạt được) phải gửi về Bề trên Tổng quyền và ban tổng cố vấn của ngài bằng FAX để được xác nhận và thông báo cho tỉnh dòng trực tiếp qua chị giám tỉnh đương nhiệm. Bản gốc biên bản của các cuộc khui phiếu khác nhau phải được gửi về chị Tổng thư ký ngay tức khắc (xem “Để tham gia vào vào các việc bầu cử trong Hội Dòng hôm nay” trang  39 – 40).

-          Nhiệm kỳ của các giám tỉnh sẽ bắt đầu ngày 31 tháng 10 năm 2011.

 

PHỤ BẢN

Nhắc lại việc thực hành chủ đề của thủ bản

Phụ bản này kèm theo thư có mục đích nhắc lại một vài thực hành để tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình của các giai đoạn khác nhau.

  1. CÁC CHỊ KIỂM PHIẾU

- Một ban gồm ba chị được chỉ định trước khi bắt đầu các cuộc thăm dò.

- Trước khi bắt đầu tiến trình, chị giám tỉnh và ban cố vấn của chị phải :

. bảo đảm các chị kiểm phiếu biết rõ trách nhiệm luân lý và hiệu dụng của họ (kiểm phiếu, tính đúng các loại đa số, soạn thảo các biên bản, gửi các kết quả… v.v…)

. và tiên lượng với họ về lịch làm việc.

-          Tiếp theo các chị trong ban kiểm phiếu có hoàn toàn trách nhiệm dẫn tới tất cả tiến trình thăm dò và bầu cử tốt, hiểu biết cách gửi những kết quả cho các cộng đoàn hoặc cho hội đồng trung ương. Chị giám tỉnh không ở trong ban này.

2. THĂM DÒ

-          Nếu Nội qui tỉnh dòng qui định hai vòng, kết quả của vòng đầu được gửi về các cộng đoàn theo thể thức ấn định trong nội qui. Từ tất cả mọi cách thức, số phiếu đạt được không bao giờ ghi rõ con số. Nếu kết quả lần đầu được gửi về bằng nhóm phiếu, phần lớn của các nhóm phải được định rõ trước khi bắt đầu các cuộc thăm dò.

N.B. Thông thường Nội qui tỉnh dòng nói : “dựa vào danh sách kết quả lần đầu, chị em đề nghị …”. Hoặc họ luôn luôn có thể đề nghị những tên không nằm trong danh sách này.

3. BẦUCỬ

-          Tiền-kiểm phiếu : Tiền khui phiếu (khi được Nội qui ấn định) được tiến hành đúng như một cuộc bỏ phiếu lần đầu. Kết quả được thông tin cho tỉnh dòng để thông báo nhưng không một hiệu lực.

-          Kiểm phiếu bầu cử

Đó là các chị kiểm phiếu nhận các phiếu và gửi các kết quả (các biên bản)

N.B. Cách tính các đa số :

            Đa số tuyệt đối là số đầu tiên sau phần nửa (và không phải phân nửa cộng một)

N.B. trong trường hợp số phiếu bằng nhau, thì luôn luôn người khấn trước được đắc cử.

            Nếu hai chị cùng khấn một ngày, thì Nội qui tỉnh dòng có thể tiên lượng chị trẻ hơn được chọn. Luật này đã được Giáo Luật phê chuẩn.

 

 [1] Thư gửi Tòan Dòng câu 29.

[2] Tài Liệu TTN 2008, tiêu đề

[3] 2 L 10, 8-9

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng