Văn phòng tỉnh dòng
Thư Luân lưu số 163 của Hội Dòng
Đăng lúc: 14:44 | 24/11/2012
Lượt xem: 890
Mẹ Marie de la Passion đã phải đương đầu quyết định thách đố với những trong thời của Mẹ. Mẹ đã thành lập qũy chia sẻ dự trên ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc về khó nghèo, hiệp nhất, công lý và liên đới để đáp trả cho việc giúp đỡ và cổ vũ lẫn nhau. Về việc quản trị và tài chánh của Hội Dòng, chúng ta ý thức rằng tiếp nối truyền thống này. Vì thế, hướng về Mẹ, với niềm tin tưởng lớn lao và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển trong hành trình khó khăn của chúng ta.

 

Thư Luân lưu số 163

Grotta Ferrata, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Chị em thân mến,

“Mục đích của hội Dòng là làm cho Hội Dòng trở thành phổ quát,

Do đó, để có sự hiệp nhất trong đa dạng cần có những cơ cấu ở mọi cấp

Để liên lạc, thông tin, chia sẻ và trao đổi” (HP 131)

Chúng ta thấy những biến chuyển to lớn về chính trị và kinh tế đang xảy ra. Chúng ta đang ở trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu luôn biến động. Mỗi ngày một cuộc khủng hoảng mới tỏ lộ ra mời gọi chúng ta cầu nguyện cho phép lạ về kinh tế xảy ra trong thế giới. Đây là bối cảnh mà sứ vụ của chị quản lý phải đối đầu hiện nay.

Mẹ Marie de la Passion đã phải đương đầu quyết định thách đố với những trong thời của Mẹ. Mẹ đã thành lập qũy chia sẻ dự trên ba nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc về khó nghèo, hiệp nhất, công lý và  liên đới để đáp trả cho việc giúp đỡ và cổ vũ lẫn nhau. Về việc quản trị và tài chánh của Hội Dòng, chúng ta ý thức rằng tiếp nối truyền thống này. Vì thế, hướng về Mẹ, với niềm tin tưởng lớn lao và hy vọng chúng ta có thể xoay chuyển trong hành trình khó khăn của chúng ta.

Theo quyết định của TTN 2008, đặc biệt trong việc xét lại cơ cấu, lên kế hoạch và hợp tác cũng thách đố chúng ta:

·  Định hướng sức mạnh và các nguồn lực để đáp ứng thực trạng hiện nay.( TTN - D1)

·  Lưu ý một số thực trạng trong Hội Dòng: giảm sút nhân sự, giảm số chị em sai đi ngoài biên thùy, tình trạng tài chánh yếu kém; nhu cầu cần một nền huấn luyện vững chắc. Vì thế trách nhiệm lớn của chúng ta là hợp tác và tìm những cơ chế linh động và thích nghi hơn.( TTN - D2)

· Việc xét lại cơ cấu chất vấn chúng ta: Chúng ta muốn sống như thế nào để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn? Làm thế nào để trung thành sáng tạo?Làm thế nào để sử dụng tốt hơn những nguồn lực của chúng ta để phục vụ cho công cuộc truyền giáo và những người túng thiếu? làm thế nào để đồng hành lẫn nhau trong tiến trình này? (TTN – D3)

Một số người lớn nhanh nhờ những thách đố này, trong khi một số khác gắng sức để ứng phó như thế nào với thách đố. Nắm lấy cơ hội này, thách đố có thể làm chúng ta mạnh mẽ hơn trong niềm say mê, nỗ lực và các xác định của chúng ta. Chúng ta cần phải tiên phong thực hiện những đường hướng của chúng ta và sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể đem đến nhiều sự thay đổi. Trong tầm nhìn về những thách đố và thực trạng này chúng tôi tổ chức một số cuộc họp quan trọng sau đây cho các chị quản lý tỉnh dòng.

  1. Hội thảo về kết toán cho các chị Tân Quản lý Tỉnh Dòng 
  2. Gặp gỡ miền cho các chị Quản Lý Tỉnh Dòng

Mục đích của các cuộc hội họp này là:

  1. Làm quen nhau và thúc đẩy việc hợp nhất và nâng đỡ hỗ tương giữa các chị quản lý và ban tài chánh ở cấp trung ương.
  2. Có tầm nhìn về cơ cấu tài chánh đơn giản và trong sáng trong tương lai của các Tỉnh Dòng.
  3. Nghiên cứu những phương cách hiến dâng đời sống và hệ thống cho việc thường huấn các chị em làm công tác quản lý

1. Hội thảo về kết toán các chị Tân Quản lý Tỉnh Dòng

được tổ chức ở Roma từ ngày 14 tháng năm đến ngày 1 tháng sáu năm 2012

Ở một số TD Có sự thay đổi về quản lý tỉnh dòng nên có yêu cầu về việc huấn luyện căn bản về kết toán để chuẩn bị cho trách nhiệm này. Cuộc hội thảo sẽ tập trung vào những cần thiết của việc kết toán cơ bản và áp dụng cho việc kết toán của FMM. Cuộc hội thảo cho các chị tân quản lý TD chưa được huấn luyện chuyên môn về tài chánh/ kết toán và những chị mới bắt đầu hay sẽ bắt đầu sừ vụ này và những chị cảm thấy cần được huấn luyện thêm về kết toán căn bản để hoàn thành trách nhiệm của mình.

2. Gặp gỡ quản lý TD các châu lục

Cùng một tinh thần , chúng ta chia sẻ trách nhiệm cho sứ vụ của chúng ta hôm nay và cho sự hiệp thog trong đa dạng. Hoàn cảnh của Hội Dòng trong từng châu lục khác nhau dựa vào xã hội, văn hóa và bối cảnh chính trị của từng nơi. Thế giới chúng ta đang sống thay đổi với tác động của truyền thông và kỹ thuật và sự gia tăng việc kiểm tra,  giải trình theo qui tắc . Vì thế rõ ràng là chúng ta cần phải chuẩn bị và trang bị chính chúng ta bằng những kỹ năng và tinh thần đúng đắn để đáp trả sứ vụ đặc biệt này trong Hội Dòng hôm nay.

Châu lục                            Nơi chốn                                 Ngày

Châu Á                             Phi Luật tân                           24-28 tháng 9 năm 2012

Châu âu, Bắc Mỹ

Úc và Nhật Bản               Roma                                      sẽ quyết định

Châu Phi                          Cameroun                              29 tháng 7- mồng 2 tháng 8/2013

Châu Mỹ                          Chile                                       30 tháng 9 – mồng 4 tháng 10/2013

Thông tin và chi tiết xa hơn để chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ này sẽ được truyền đạt đến chị em khi tới thời hạn.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với chị Linda Price vì sự dấn thân trong việc chuản bị cho những khóa bồi dưỡng này.

Thay mặt cho ban tài chánh và dịch vụ văn phòng quản lý trung ương tôi cám ơn từng chị đã nên một với chúng tôi trong nỗ lực này.

Marilyn Tarraz

Các bài mới
Các bài đã đăng