Văn phòng tỉnh dòng
THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG
Đăng lúc: 14:41 | 24/11/2012
Lượt xem: 967
THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG về NHẬT KÝ CỘNG ĐOÀN, BÁO CÁO CUỐI NĂM CỦA CỘNG ĐOÀN, TIỂU SỬ/ LỊCH SỬ ĐỜI MÌNH, VIỆC LƯU GIỮ CÁC TÀI LIỆU & CHỨNG TỪ CỦA CHỊ EM NHẰM ĐỂ VIẾT LỊCH SỬ CỦA HỘI DÒNG

 

THÔNG TƯ CỦA VĂN PHÒNG LỊCH SỬ HỘI DÒNG

15.04.2003

Chị em thân mến,

Sau nhiều tháng khá bận rộn, chúng tôi đã soạn thông tư này kèm theo những phụ bản đã được trao đổi với Soeur Christiane và Ban Tổng cố vấn, và hôm nay, xin gửi đến quý chị qua email: “một gói này” gồm có thư thông báo với 7 phụ bản. Để bảo đảm, chúng tôi cũng đã gửi qua bưu điện các tài liệu kể trên, kèm theo bài nói chuyện tại TTN ngày 24.10. Cám ơn các chị Giám Tỉnh sẽ chia sẻ tất cả những tài liệu này cho các chị lo về lịch sử Tỉnh Dòng. Kèm theo những tài liệu, chúng tôi xin gửi lòng biết ơn vì sự lưu tâm và về những gì các chị có thể thực hiện để phục vụ cho lịch sử của Hội Dòng. Chúng ta đang sống Tuần Thánh, cùng nhau chúng ta sống với Chúa Giêsu, Người Tôi Tớ của Hòa bình để vinh danh Chúa Cha.

Trong tình mến thương huynh đệ và kính chúc mừng Lễ Phục Sinh.

Cathérine và Margaret, fmm

Văn phòng Lịch sử Hội Dòng

Kg: Các Bề Trên Giám Tỉnh

và các chị Đặc trách về Lịch sử các Tỉnh Dòng.

Cùng tất cả chị em thân mến,

Tờ thông tin đề ngày 08.03.2002 gửi đến các Giám Tỉnh và Hội đồng Tỉnh Dòng  cùng các chị đặc trách về Lịch sử Tỉnh Dòng, có loan báo là TTN sẽ dành ít thời giờ cho những vấn đề liên quan đến Lịch sử của Hội Dòng, với vài đường hướng suy tư chuẩn bị cho buổi trao đổi ấy. Vậy trước tiên xin hết lòng cám ơn về những gì đã thực hiện trong mỗi Tỉnh Dòng và đã gửi về Văn phòng chúng tôi, nhiều khi viết thành văn bản (dù chúng tôi không dám xin). Song nhất là vào chiều 24.10 đã tổ chức một cuộc trao đổi giữa các thành viên của văn phòng Lịch sử và các Tu nghị viên từng nhóm và khoáng đại. Những trao đổi này rất đa dạng và phong phú, đã đặt ra cho chúng tôi nhiều câu hỏi đề nghị, gợi ý chuẩn bị bước vào “giai đoạn thứ hai”, một đàng tiếp tục viết lịch sử, một đàng phổ biến lịch sử của Hội Dòng.

Qua thư dịp này, chúng tôi muốn gởi đến quý chị em bản báo cáo cuộc gặp gỡ 24.10 với những câu hỏi để trao đổi, và một số điểm liên hệ về ghi để nhớ, hầu tiếp tục viết Lịch sử trong mỗi Tỉnh Dòng chúng ta.

 1. GHI ĐỂ NHỚ
  1. Người viết Lịch sử đã xong phần đầu (Lịch sử Tỉnh Dòng tới ít nhất năm 1972) nếu không thể tiếp tục thì xin một chị em khác lo vận động các cộng đoàn về Lịch sử, truyền lại những gì chính mình đã khám phá, bày vẽ cách lưu các tư liệu quan trọng như Nhật ký cộng đoàn, Sổ tưởng niệm, Báo cáo cuối năm…
  2. Một mạng lưới cụ thể trong các Tỉnh Dòng bảo đãm việc ghi để nhớ. Vấn đề này nhiều nhóm đã nêu lên. Tổ chức thế nào? Sau đây là một đề nghị:

·         Trong mỗi Tỉnh Dòng, từng cộng đoàn hay từng miền, tùy hoàn cảnh, có một chị lo để ý về “ghi nhớ” các biến cố và nhân vật: những chị nhận trách nhiệm này liên lạc với nhau, theo định kỳ (chẳng hạn một lần hàng năm) để cùng làm bản tổng kê, và trao đổi về cách thực hiện về những gì chị em thấy là quan trọng, đồng thời nâng đỡ nhau.

·         Cũng có thể nghĩ đến mạng lưới qua internet (xa lộ thông tin).

 1. NHẬT KÝ CỘNG ĐOÀN” GHI THẾ NÀO?

Đây là một tài liệu văn khố ghi những gì chúng ta sống có ý nghĩa hôm nay, trên bình diện cộng đoàn, miền truyền giáo, các sinh hoạt, và cần thêm những thông tin sau đây:

·         Danh sách các thành viên cộng đoàn, ghi rõ ngày đến và ngày đi cùng với tên người Phụ trách.

·         Mô tả công tác của mỗi người, nêu rõ sinh hoạt.

·         Những biến cố quan trọng của cộng đoàn, các lễ trọng, mối tương quan với hàng xóm, nhập viện bệnh tình, tang chế…

·         Những bài báo hay nên cắt để ngày tháng với tên báo. Những thư khen, hình ảnh các dịp đáng lưu và những đề tài hay, hữu ích để viết Lịch sử tương lai, ngăn vào Nhật ký cộng đoàn mà không dán dính.

·         Việc thường huấn: ghi những bài giảng hay bài phúc trình, những khóa bồi dưỡng, những nhóm tham dự, bằng cấp do một thành viên cộng đoàn nhận lãnh, những bản sao quảng cáo do chị em làm.

·         Ghi những biến cố trong nước hay trong Giáo Hội địa phương liên quan đến cộng đoàn hay có cộng đoàn tham dự.

·         Những khách quý được mời hay đến thăm.

·         Tham gia vào đời sống Tỉnh Dòng, vào các cuộc biểu tình, hay vận động tổ chức trong nước.

Không cần ghi từng ngày, có sự đóng góp của mỗi chị em vào Nhật ký cộng đoàn thật rất quý! Điều quan trọng là trên mỗi tờ có ghi ngày và năm được viết hay kể lại và cố gắng ghi đều đặn để tránh quên sót.

Nên có kẹp giấy (classeur) sắp những tờ rời, những trang (đánh máy hay viết tay) có thể đọc lại cho báo cáo cuối năm.

Đọc lại Nhật ký cộng đoàn vài lần trong năm sẽ lợi cho cộng đoàn để thấy rõ có ghi những điều thiết yếu, và chị em nhất trí về những gì đã sống.

Ở Phụ bản 1, chúng tôi đề nghị tờ mẫu Nhật ký cộng đoàn. Tùy chị em nghĩ nhiều cách khác! Chúng tôi cám ơn 2 Tỉnh Dòng Uc và Nhật, đã gửi đến chúng tôi những gợi ý cụ thể về nội dung và cách trình bày có thể dùng để viết Nhật ký cộng đoàn, theo chỉ dẫn trên đây.

 1. BÁO CÁO CUỐI NĂM CỦA MỖI CỘNG ĐOÀN

a.       Cho đến năm 1966, bản Tông kê các sinh hoạt của các cộng đoàn trong Tỉnh Dòng được ghi trong lá thư thường niên mà BTGT gửi cho phòng Tổng thư ký vào dịp 15.08. và phải công nhận rằng những thư thường niên được lưu giữ cẩn thận tại văn khố Tỉnh Dòng và Trung ương, là những công cụ hữu ích cho Lịch sử các Tỉnh Dòng. Sau 1966, về những gì liên hệ đến nguồn tài liệu ta thấy thiếu thông tin. Phải tìm ở nhiều lá thư khó tìm ra hay những tờ thông tin Tỉnh Dòng chỉ kể lại vài biến cố, rất nhiều thiếu sót. Nhưng những gì thuộc về con số thống kê thì rất đầy đủ.

b.      Vì thế, cần có bản báo cáo cuối năm, dựa trên Nhật ký ghi trong năm và được lưu giữ tại cấp cộng đoàn, mới đưa lại tài liệu đầy đủ cho Lịch sử trong tương lai. Đây là bản tổng kê các sinh hoạt dấn thân cá nhân và của chị em trong cộng đoàn với những công tác cộng đoàn trong năm. Nội dung như sau:

·         Tổng kê về những dấn thân cá nhân của chị em trong cộng đoàn.

·         Tổng kê những công tác của cộng đoàn (nếu có)

·         Tổng kê những công tác đặc biệt của cộng đoàn.

·         Kinh nghiệm quan trọng: xem bản phụ 2

c. Bản báo cáo đã được chị em trong cộng đoàn nhất trí phải được lưu giữ tại cộng đoàn, và một bản gởi về Văn phòng thư ký Tỉnh Dòng sẽ được lưu giữ tại Văn khố Tỉnh Dòng.

d. Báo cáo của mỗi Tỉnh Dòng: Về bản báo cáo thường niên Tỉnh Dòng gởi cho VP Tổng thư ký từ 1996 là một yếu tố rất quan trọng để bảo đảm các khung chính của Lịch sử. Chúng ta sẽ bàn tới sau.

 1. LƯU GIỮ CÁC TÀI LIỆU

Những tài liệu nào? Về vấn đề này, những bản kê đã gởi đến các chị đặc trách Lịch sử và văn khố do Văn phòng Trung ương vào năm 1993 và 1996. Trong năm 2003 chúng tôi gởi bản kê đã được xem lại. Bản phụ 3.

Lưu giữ cách nào? Trong sổ tay “Thông tin cho các Giám Tỉnh” có đề nghị cách sắp xếp Văn khố Tỉnh Dòng và cộng đoàn theo mẫu tiêu chuẩn của Văn khố Trung ương.

 1. CHỨNG TỪ CỦA CHỊ EM
 1. Các chị đã có kinh nghiệm lâu dài về đời sống hay về công tác là những ký ức sống của Hội Dòng. Rất cần ghi những chứng từ của các chị, hoặc lấy nốt hoặc thu băng.
 2. Ở phụ bản, chúng tôi chia sẻ về những câu hỏi chúng ta muốn hỏi các chị lớn; đường lối chúng ta sử dụng thêm bớt tùy trường hợp và tùy theo ta muốn loại chứng từ nào. Phải phân biệt giữa chứng tá về đời sống cá nhân và chứng tá về những biến cố đã xảy ra, những dấn thân… xem phụ bản 4a, 4b, 4c, 4d.

6.      SỔ TƯỞNG NIỆM

“Mỗi con người là một lịch sử thánh thiêng” câu này được ghi trên tường phòng kế cận Tổng văn khố, nơi lưu giữ các hồ sơ của chị em đã về nhà Cha. Bản tóm đời sống các chị đã cho vào Chronique Intime (Nội Báo) cho đến năm 1972: nhưng nay thường được các Tỉnh Dòng soạn và cho vào tờ chia sẻ của Tỉnh Dòng. Đó là tài liệu lịch sử về cuộc đời chính chị em chúng ta đã sống. Đã xảy ra – và ngày càng nhiều – là gia đình muốn biết về tiểu sử thân nhân FMM của họ. Vì thế cần kèm theo tiểu sử vào tưởng niệm của người chị em khi gởi về Tổng văn khố.

7.      HÌNH ẢNH

Ban phục vụ Audio-visuel ở Rôma lo về phần văn khố hình ảnh cũ và mới, rất quý để minh họa các lịch sử Tỉnh Dòng, chỉ cần cho vào máy là các chị ghi chép lịch sử sẽ nhận và cho vào bài, thường đưa lại nhiều kết quả mỹ mãn. Nhưng phải là những hình ảnh đẹp, có ghi ngày tháng, về vụ gì… Có những hình ảnh rất đẹp mà không có hướng dẫn nào, làm sao biết cách sử dụng? Vậy, xin ghi rõ vào những tấm hình trước khi gửi về Rôma.

II. PHỔ BIẾN LỊCH SỬ TRONG HỘI DÒNG

 1. Chúng tôi xin nhắc kỹ là Lịch sử đã viết xong phải gởi về Trung Ương 3 bản (cho Huynh Đoàn chính, cho Tổng Văn khố, cho Văn phòng lịch sử). Xin gởi những lịch sử ấy qua đĩa hoặc trên đĩa CDrom và gởi về Văn phòng Lịch sử.
 2. Đáp lại những câu hỏi với những đề nghị của các Tu nghị viên: Soạn theo một Lịch sử “tóm lược về Hội Dòng” tiếp tục sách “Sứ vụ truyền giáo với những mạo hiểm”. Chúng tôi xin có một đề nghị:

Soạn thảo bản giới thiệu – từng giai đoạn hay từng nhiệm kỳ BTTQ – khá tổng quát về Lịch sử của Hội Dòng kèm theo tranh ảnh, bản đồ, xen ít tấm hình, và nhất là văn uyển (bài bản tập biến: thuật chuyện, thư, bài báo, tưởng niệm…) về mỗi giai đoạn.

Như thế là làm đẹp điều đã sống và gợi hứng khám phá và tái khám phá. Xin cho biết phản ứng của các chị!

 1. Kho dự trữ các tài liệu thuộc quá khứ. (Banque de données concernant le passé): Chúng tôi chưa thấy rõ những gì có thể làm về vấn đề này. Nhưng đó là việc quan trọng giúp tất cả chị em ý thức về cuộc sống các chị tiền bối, trên bình diện Tỉnh Dòng hay xa hơn; nó là yếu tố quan trọng giúp việc Huấn luyện Khởi đầu và cả việc Thường huấn trong mức độ khám phá những gì đã sống hợp với căn tính và ý thức thuộc về gia đình FMM. Xin nêu vài đề nghị thêm vào những sáng kiến của chị em:

-          Đưa vào chương trình Huấn luyện, nếu chưa làm.

-          Đưa vào những khóa bồi dưỡng: các Giáo Tập, các tân Giám Tỉnh, các nữ tu trẻ, Khóa Thabor…

-          Các khóa miền gồm những chị em có thể truyền đạt, động viên chị em hay nghiên cứu trên bình diện địa phương.

-          Truyền thông các tư tưởng qua internet nơi nào có điều kiện.

 1. Phổ biến Lịch sử Tỉnh Dòng ra bên ngoài, hoặc giữa các Tỉnh Dòng .

-          Một số Tỉnh Dòng chúng ta đã xuất bản Lịch sử Tỉnh Dòng, thường vào dịp mừng Bách chu niên. Có thể xin các Tỉnh Dòng (Portugal, Angola, mozambique (xuất bản tại Lisbonne), Espagne, Pérou, Colombie) đã có các tập Lịch sử phổ biến ra ngoài.

-          Đa số các Lịch sử đã viết xong thì giữ tại nội bộ, và có Tỉnh Dòng chỉ in ra một số quá ít. Một phần, chính Tỉnh Dòng lo xuất bản ra bên ngoài. Phần khác, về vấn đề phổ biến cho các Tỉnh Dòng khác, chúng ta đều chạm trán với vấn đề ngôn ngữ, gây nhiều giới hạn giữa chúng ta. Xin gợi ý để kích thích sự ham biết, nên xin và nhận các bản mục lục các lịch ấy, như thế ai cần để học hay để huấn luyện có thể chỉ xin phần nào hay đoạn nào mình cần.

-          Một gợi ý khác: cho ra những đoạn của Lịch sử Tỉnh Dòng mình trong tờ thông tin riêng, tờ này thường được phổ biến ra ngoài biên giới.

III. CHUẨN BỊ CHỊ EM

Để có thể cộng tác vào việc phục vụ Lịch sử của Tỉnh Dòng mình hay của Hội Dòng: đây không phải một vấn đề học lực và bằng cấp mà là một sở thích, một tâm tình về ý nghĩa lịch sử và về chỗ đứng quan trọng của nó trong mọi gia đình tu trì. Đó là một viễn cảnh quan trọng được gởi gắm cho những người có trách nhiệm trong Tỉnh Dòng. Xin cám ơn các chị nghĩ đến việc này!

Chị em rất thân mến, xin cám ơn quý chị đã lưu tâm đến những gợi ý hay những nhắc nhớ trên đây mà Soeur Christiane và Ban Tổng cố vấn đã quan tâm xem lại cùng với chúng tôi. Chúng tôi xin nói lên lòng tận tụy và tình huynh đệ, với sự hiệp thông cùng chúng tôi trong sứ vụ truyền giáo và trong tình yêu thương của Chúa.

Nhóm Văn phòng Lịch sử

Catherine Bazin, Margeret Reed, Maricarmen Urbano, fmm

Phụ bản 2

CÁCH ĐỌC LẠI

BIẾN CỐ, HOÀN CẢNH, KINH NGHIỆM

Mục tiêu của dự phóng này là:

Đọc lại kinh nghiệm quá khứ để:

 • Tư chiêm, khám phá những nét phong phú, tìm những chuẩn điểm để hiện tại hóa Đoàn sủng cho hôm nay.
 • Thấy rõ hơn trong quá khứ chúng ta đã sống những biến chuyển, những thách đố và đã lướt thắng các trở ngại thế nào!
 • Lượm nhặt những kết quả của kinh nghiệm này, rút ra những giá trị trường tồn.
 • Nhìn nhận tác động của Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và cố gắng truyền đạt lại di sản này trong niềm tín thác.

Làm thế nào?

I.                   Thu nhặt cái đã sống để viết lại Lịch sử

 • Đặt thời điểm, thời kỳ (năm) trong bối cảnh địa phương (chỗ, xã hội, Hội Dòng)
 • Xem lại những thay đổi cụ thể, diễn tiến, những thay đổi đã xảy đến, những điểm mốc, những biến cố gây ấn tượng, những trở ngại và những thách đố được ghi nhận.

II.                Nhìn lại kinh nghiệm đã vạch lại

Nghe, ý thức, và để cho cái đã sống làm ta thấy rõ những điều phong phú đã thu nhặt.

Vài đường lối giúp việc đọc lại:

 1. Đâu là mục tiêu theo đuổi, muốn đạt, tìm tòi… Điều gì đã là quan trọng? Nhắm cái gì?
 2. Đã dùng những phương thế nào để đạt tới mục tiêu đó? Điều gì đã đưa ta chọn những phương pháp đó?
 3. Xem lại những thay đổi đã sống, những thách đố xảy ra, những chọn lựa, những gì cần để ý, những gì đã ưu tiên, những gì phải để lại, và bỏ đi. Đã sống những thay đổi đó thế nào? Đã vượt thắng những trở ngại cách nào?
 4. Dưới ánh sáng của kinh nghiệm này xem và rút ra:

Những gì luôn có giá trị cho chúng ta, những gì là đặc điểm trong cách sống sự hiện diện tông đồ, những đường hướng lớn của di sản cần gìn giữ và truyền đạt…

 
 

 

 

Phụ bản 3

NHỮNG TÀI LIỆU CẦN LƯU TẠI VĂN KHỐ

NHẰM ĐỂ VIẾT LỊCH SỬ CỦA HỘI DÒNG

 1. Bình diện Cộng đoàn:
  1. Tất cả những tài liệu liên quan đến việc thành lập cộng đoàn (hay những bản sao, nếu bản chính được giữ tại Văn khố Tỉnh Dòng)
 • Các thư mời gọi sự hiện diện FMM, các thư phúc đáp do các Bề Trên FMm
 • Hợp đồng giữa Đức Giám mục và chị em FMM
 • Hồ sơ về đất đai…
 • Hình ảnh về nhà cửa…
 • Nhật ký thành lập nếu có.
  1. Danh sách chị em trong cộng đoàn, ghi rõ người Bề trên
  2. Nhật ký cộng đoàn với tập tài liệu kèm theo.
  3. Báo cáo cuối năm
  4. bản phúc trình về tiến triển các công tác FMM ở nơi có, tại sao đã khởi xướng, phát triển thế nào, những thay đổi và tại sao ngừng (nếu có).
  5. Những gì đã viết về Hội Dòng, trong báo chí, trong tờ thông tin của Giáo phận và giáo xứ, những sách ghi rõ ngày xuất bản Vidéos về cộng đoàn hay về các công tác. Và những bài báo quan trọng về những nhân vật có ảnh hưởng đến đời sống và công việc truyền giáo của cộng đoàn.
  6. Những bản sao lại những gì các chị em trong cộng đoàn đã viết và xuất bản, những bài chia sẻ do chị em cộng đoàn giúp người ngoài.
  7. Những báo cáo soạn thảo cho các Tu nghị Tỉnh Dòng và Tổng Tu nghị, cho các cuộc kinh lý Trung ương, và các báo cáo về các cuộc kinh lý, nếu có…
  8. Dự phóng cộng đoàn và tông đồ.
  9. Thư của BTGT gởi Tỉnh Dòng.
 1. Bình diện Tỉnh Dòng hay Miền, nếu có:
 2. Cái nhìn và kế hoạch của Tỉnh Dòng – với những thay đổi trong thời gian.
 3. Những bản báo cáo để chuẩn bị Tu nghị Tỉnh Dòng và Tổng Tu Nghị , các cuộc kinh lý Trung ương, và những báo cáo về những cuộc kinh lý đó.
 4. Các văn kiện và báo cáo Tu Nghị Tỉnh Dòng, về các kỳ họp Hội đồng Tỉnh Dòng và Hội đồng Tỉnh Dòng mở rộng, về các kỳ họp miền nếu có.
 5. Những tờ thông tin của Tỉnh Dòng từ ngày thành lập. Nếu các cộng đoàn nhỏ không có chổ lưu trữ, thì phải có bộ nguyên các số cũ tại nhà Tỉnh Dòng và tại một cộng đoàn lớn của mỗi miền trong Tỉnh Dòng để các cộng đoàn nhỏ và chị em lúc cần đến được tự do sử dụng.
 6. Sổ tưởng niệm chị em trong Tỉnh Dòng đã qua đời .
 7. Những gì đã ghi ở số 4 và số 8 trên bình diện địa phương trong tờ thông tin các Giám Tỉnh.
 
 

 

 

Phụ bản 4a

NHỚ LẠI QUÁ KHỨ

Vài câu hỏi giúp nhắn tìm và trả lời

 • Những biến cố quan trọng mà chị nhớ? Chẳng hạn, trên bình diện Trung ương: Tổng Tu Nghị, việc chuẩn bị và thông đạt, Hiến chương mới, các cuộc kinh lý của BTTQ hay các TCV; trên bình diện Tỉnh Dòng: TNTD, các kỳ họp của Tỉnh Dòng, kinh lược BTGT, những lễ quan trọng…
 • Chị đã chứng kiến những biến cố quan trọng nào trong Giáo Hội địa phương? Ví dụ: lễ truyền chức, lễ tấn phong Giám mục, lễ khấn dòng, Thượng Hội đồng Giám mục, lễ kỷ niệm, mừng bách chu niên … Chị đã tham dự vào các biến cố đó thế nào? Lúc đó chị đã cảm nghiệm sao? Và bây giờ, nhìn lại quá khứ, chị nghĩ gì?
 • Những biến cố quan trọng đã xảy ra trong nước mà chị sống những năm truyền giáo? Phong trào đòi độc lập, phong trào chính trị, lật đổ chính quyền, thay đổi xã hội và văn hóa… Chị đã chia sẻ những biến cố ấy thế nào? Vào thời điểm đó, chị cảm nghiệm sao? Và bây giờ, nhìn lại quá khứ, chị nghĩ gì?
 • Chị đã phục vụ những lãnh vực / công tác nào? Những việc tông đồ chị đã tham gia? Xin nói rõ nơi chốn, thời gian nếu có thể?

-          Trong nghề nghiệp, trong cộng đoàn chị đã sống những gì tốt nhất? Có bị thử thách không? Những khía cạnh nào đã in đậm nét trên những cam kết của chị? Trên những mối tương quan với người trẻ, các bạn đồng nghiệp, những gia đình láng giềng… Trong tất cả những gì chị đã thực hiện ở miền truyền giáo, thì việc tông đồ nào làm chị phấn khởi hay có lợi nhất?

 • Sứ vụ truyền giáo đã biến chuyển thế nào đối với chị trong những năm ấy, liên quan đến cuộc sống trong xã hội, trong Giáo Hội và trong Hội Dòng? Chị có thể đồng nhất hóa những thời – chìa khóa ấy đã đánh dấu các biến chuyển trong ý thức về sứ vụ truyền giáo không?

NB: Nếu những câu hỏi trên quá khó thì tùy nghi sửa chữa, nếu có những câu xem không tế nhị, thì đừng nhấn mạnh.

 
 


 

Phụ bản 4b

TIỂU SỬ/ LỊCH SỬ ĐỜI MÌNH

Để bảo tồn di sản chung, xin chị kể lại hay viết lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho đời chị. Tùy chị, tự do và nhẹ nhàng, dùng mẫu câu hỏi sau đây… và thêm vào những gì Chúa Thánh Thần soi sáng cho chị.

 • Gia đình, tên Cha Mẹ anh chị em, năm nay mấy tuổi và làm gì. Nếu các đấng đã mất, thì cho biết vào lúc mấy tuổi và năm nào?
 • Quê hương chính của Ông bà cố … của tổ tiên? Nghề nghiệp thời ấy?
 • Chị đi học lúc mấy tuổi? Và mấy tuổi nghỉ học? Học ở trường nào? Ai dạy? Có học giáo lý không? Ở Dòng nào? Hay tại giáo xứ, giáo họ nào?
 • Lúc nghỉ học, chị làm gì? Giúp việc tại gia đình hay đi đâu? Làm gì? Bao nhiêu năm?
 • Lúc rảnh rỗi, chị làm gì? Thích gì? Có những khả năng riêng nào? Chị đã làm phát triển những khả năng đó bằng cách nào?
 • Có những kỷ niệm nào về đời sống thơ ấu của chị? Về đời sống trong gia đình? Những giá trị quan trọng nào trong gia đình chị?
 • Chị còn nhớ những kinh nghiệm, những chuyện nhỏ thú vị, những việc tình cờ, những tai nạn, những chuyến đi xa, lúc chị còn trẻ hay ít trẻ?
 • Về vấn đề giáo dục đời sống đức tin, chị đã hấp thụ được gì trong gia đình, tại trường học? Vào tuổi nào chị đã nghĩ đến chuyện đi tu? Biến cố nào hay những người nào đã có ảnh hưởng trên quyết định của chị.
 • Chị có nhớ lại ngày vào Dòng đi tu? Những cảm xúc đầu tiên của chị trong ngày mặc áo? Ngày khấn tạm? Ngày khấn vĩnh viễn?
 • Những kỷ niệm của chị về thời gian tập viện? Chị thích cái gì? Gặp những khó khăn nào? Trong bà con gần xa, chị có linh mục, tu sĩ không? Thuộc dòng nào? Chị có liên lạc với các Đấng ấy không?
 • Chị đã sinh hoạt tại miền nào hay giáo xứ nào? Các trách nhiệm và công việc được giao phó? Những sinh hoạt và việc tông đồ chị tham gia?

Trong nghề nghiệp, chị sống điểm nào tốt nhất? Trong đời sống cộng đoàn chị nhận thấy điều gì đẹp nhất? Về mặt nào làm chị đau đớn khổ tâm? Những khía cạnh nổi bật nhất trong công tác của chị? Mối tương quan của chị với người trẻ, với các đồng nghiệp?

 • Nếu muốn, chị có thể kể thêm về những gì đã giúp chị lớn lên trong đời sống thiêng liêng? Chị có những lòng sùng kính riêng nào? Bài hát hay Thánh vịnh mà chị thích nhất? Những câu Thánh kinh hay lời nguyện nào giúp chị nhiều? Những tác giả chị thích? Sách gối đầu của chị? Ca nhạc chị ưa thích? Những gì thêm sốt sắng và gợi hứng cho chị?
 • Chị đã trải qua bệnh tình, tang tóc vào thời điểm nào? Có những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại đã giúp chị lớn lên trong đời sống với Chúa và với tha nhân? Những lý do để chị tạ ơn Chúa, cùng hy vọng nơi Người.
 • Chị có chức vụ thứ hai? Có lẽ thứ ba, hay thứ tư nữa? Xin giải thích. Cám ơn chị.

Phụ bản 4c

CÂU HỎI PHỎNG VẤN

1.      Chúng ta bắt đầu bằng vài câu hỏi về cá nhân chị cùng gia đình: (tên họ và tên dòng) ngày sinh và nơi sinh. Tên cha mẹ, nghề nghiệp, ngày qua đời của cha mẹ.

Có mấy anh chị em, hoàn cảnh gia đình, ngày khấn dòng, được sai đi đến đâu?

2.      Chị đã nghe nói về các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hay gặp gỡ tiếp xúc với chị em bằng cách nào?

3.      Điều gì đã lôi cuốn chị đến cùng các chị Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ?

4.      Nhìn lại những năm qua, với những gì chị đã học hỏi ở Tập viện, thì điều gì đã nâng đỡ chị trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ?

5.      Hết 2 năm Tập, chị đã được sai đi đâu?

6.      Trong những năm đầu truyền giáo, chị được giao phó công việc nào?

7.      Chị học tiếng địa phương nào?

8.      Chị có thể mô tả những mối tương quan với những người mà chị cùng làm việc và những người được chị phục vụ nơi miền truyền giáo?

9.      Có những chị tiên phong mà chị biết khi đến miền truyền giáo? Vậy chị có thể cho biết ít điều về các chị đó?

10.  Những biến cố quan trọng của Hội Dòng mà chị nhớ? Ví dụ: Các Tu Nghị, các cuộc kinh lý của BTTQ hay TCV, sách hiến chương mới, các lễ Phong Chân Phước và phong Thánh, những dịp mừng kỷ niệm quan trọng, những lễ Kim khánh – Ngân khánh.. chị đã tham gia cách nào vào những biến cố ấy? Lúc đó chị cảm nghiệm gì về những biến cố này? Hiện giờ, nhìn lại quá khứ chị nghĩ thế nào?

11.   Những biến cố quan trọng trong Giáo Hội (địa phương) mà chị chứng kiến như lễ Truyền chức, đặc biệt lễ tấn phong Giám mục của Giáo phận, các lễ Khấn, các phong trào và các nhóm canh tân, các Hội nghị Giám mục, lễ kỷ niệm, lễ Bách chu niên…

Chị đã tham gia cách nào vào những biến cố ấy? Lúc đó, chị cảm nghiệm như thế nào về những biến cố này? Hiện giờ, nhìn lại quá khứ chị nghĩ sao?

12. Những biến cố quan trọng trong nước đã đánh dấu trên các năm truyền giáo của chị? Như những phong trào dành độc lập, những biến chuyển về xã hội hay văn hóa… Chị đã tham gia cách nào vào những biến cố ấy? Lúc đó, chị cảm nghiệm như thế nào về những biến cố này? Hiện giờ, nhìn lại quá khứ chị nghĩ sao?

13.  Những chị PSTSĐM nào đã gây ảnh hưởng trên ơn gọi chị? Xin nói cho biết thế nào?

14.  Trong những gì chị đã làm nơi miền truyền giáo, thì việc tông đồ nào chị làm hăng say nhất và đưa lại ơn ích nhất?

15.  Trong những năm chị sống sứ vụ truyền giáo, thì nó đã biến chuyển thế nào đối với chị? Xin chị cho biết những thời gian chìa khóa đánh dấu một sự biến chuyển về ý thức truyền giáo?

16.  Xin cho biết những con người hay những biến cố đã ảnh hưởng giúp chị sống những thay đổi ấy?

17.  Xin chia sẻ chút ít về những khó khăn hay thất bại chị đã gặp – hay những tranh luận chị bị liên lụy?

18.    Chiếu theo những gì chị đã sống, điều gì chị thích truyền đạt lại cho Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ trẻ đang tiếp nối sứ vụ truyền giáo hôm nay?

19.    Chị thấy còn điều gì muốn chia sẻ về ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ mà chị chưa đặt câu hỏi trong bài phỏng vấn này không?

20.    Về hình ảnh lưu niệm… mà chị phỏng vấn mang theo, thì nên mời nói thêm: “Xin cho biết vài điều về tấm hình này… hay thứ này… hay tài liệu này…”. NB: Điều quan trọng là xin làm một bản sao các tài liệu cho xem lúc phỏng vấn để lưu giữ với hồ sơ phỏng vấn. Trên tấm hình cần ghi tên những người được chụp, vào lúc nào với ngày tháng và cả tên người chụp hình.

21.      Một câu hỏi bổ sung: Chị có biết bài hát, bài thơ, vũ điệu làm bằng tiếng bản xứ để mừng những biến cố quan trọng tại miền? Ví dụ: mừng các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đến lập nhà tại một miền, hoặc cuộc viếng thăm của Bề trên cao cấp, khai mạc hay đóng cửa một trường học, một chẩn y viện… mừng các FMM đến trong một giáo xứ hay tiễn chân đến chỗ khác… các nghi lễ khấn dòng, mừng ngân khánh hay đám tang các nữ tu…

 
 

Phụ bản 4d

TRONG NHỮNG TÀI LIỆU VỀ NHÀ MỚI, VỀ NHỮNG BIẾN CỐ THỜI GIAN, NẾU CÓ THIẾU TƯ LIỆU THÌ NHỮNG HƯỚNG SAU ĐÂY

CÓ THỂ TÌM RA MỘT SỐ LƯU NIỆM:

 • Chị được sai đến cộng đoàn này lúc nào? Đến một mình hay với ai? Ơ lại đây bao lâu?
 • Cộng đoàn đã ổn định hay trong thời gian bắt đầu? Lúc đó mấy FMM? Chị có nhớ vài tên không?
 • Chị có nhớ tên Bề trên và những Bề trên tiếp nối?
 • Chị có thể vẽ bản đồ nhà hay lãnh địa, các cơ sở từ thiện nếu có.
 • Địa điểm của nhà trong thành phố hay trong làng: gần trung tâm thành phố hay ngoại ô?
 • Nhà ấy có sứ vụ nào? Có những sinh hoạt riêng thuộc loại nào? Hay những dấn thân bên ngoài và những loại nào? Hay vừa có cả hai.
 • Những khía cạnh rõ nét nào về Đoàn sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ mà chị em sống tại nhà mới này?
 • Mỗi chị em thành viên trong cộng đoàn đảm trách việc nào trong nội bộ và ở bên ngoài?
 • Có cha tuyên úy hay phải tham dự các lễ nghi tại Giáo xứ hay tại một Tu viện dòng khác? Nếu có cha tuyên úy, thì Ngài liên lạc thế nào với cộng đoàn? Cha có giảng dạy đôi khi không?
 • Các chị thuê phòng ở, hay có phòng, có đất, có chỗ nuôi súc vật? Trồng trọt? Có chỗ chăn nuôi heo, bò, dê… và gia súc?
 • Có những cộng đoàn các dòng khác không? Nam? Nữ? Chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ liên hệ với các dòng khác như thế nào?
 • Những tương quan của chị em với bà con lối xóm, trong làng, trong miền, trong giáo xứ, giáo phận?
 • Chị em có những cuộc thăm viếng quan trọng: chính quyền, Giám mục, các linh mục, tu sĩ, thân bằng quyến thuộc?
 • Chị em có nhớ những nghi lễ trọng đại: khấn dòng, thánh lễ mở tay, lễ an táng, các lễ trọng theo phụng vụ…?
 • Chị có nhớ những biến cố quan trọng về: chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo? Những biến cố nào?
 • Chị có dịp di chuyển ngoài miền truyền giáo của mình: cả cộng đoàn cùng đi chơi, đi giao lưu, gặp gỡ Miền, Tỉnh Dòng, giáo xứ, các nhóm, Giáo phận?..
 • Về thường huấn, chị được ưu đãi hay thất vọng với những chờ đợi? Chị đã có thể theo học gì về thường huấn?
 • Chị có vấn đề về các phương tiện sống, các thực phẩm cần thiết, điện, nước?..
 • Nếu chị giữ các ảnh chụp hay films về những năm kể trên, xin gởi cho chúng tôi những bản ấy để rửa ra.

Chị cảm thấy gì qua những biến cố, vào thời điểm đó? Hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, chị nghĩ gì?

 

 

Các bài mới