Văn phòng tỉnh dòng
THÔNG BÁO 01/2013/VPTD
Đăng lúc: 22:08 | 30/04/2013
Lượt xem: 931

 

THÔNG BÁO
Sau những ngày Hội Đồng Tỉnh Dòng làm việc và lượng định cho các em trong các giai đoạn đào tạo, xin được gửi đến chị em các thông tin sau đây:
 
I. GIA NHẬP TIỀN TẬP VIỆN ngày 29.6.2013:
1. Anna Nguyễn Thị Dung
2. Maria Nguyễn Thị Trúc Giang
3. Maria Nguyễn Thị Hằng
4. Maria Đinh Thị Thúy Hằng
5. Catarina Phan Thị Như Hiền
6. Maria Nguyễn Thị Thúy Hồng
7. Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều
8. Maria Trần Thị Lan
9. Maria Trần Thị Liên
10. Maria Ngô Thị Kim Liên
11. Maria Nguyễn Thị Mai
12. Maria Nguyễn Thị Nga
13. Agnès Ka Nhàn
14. Maria Trần Thị Hồng Nhung
15. Têrêxa Trần Thị Kim Nhung
16. Têrêxa Ngô Thị Nhung
17. Maria Đặng Nguyễn Anh Phương
18. Anna Đinh Thị Sa
19. Madalena Nguyễn Thị Minh Tâm
20. Anna Nguyễn Thị Thanh Tâm
21. Agata Ngô Thị Thảo
22. Maria Phạm Ngọc Tố
23. Maria Nguyễn Thị Tuyền
 
Em Maria Nguyễn Thị Thúy TTS xin chuyển hướng vì em  nhận thấy không phù hợp với ơn gọi FMM. Còn 10 em TTS sẽ tĩnh tâm với Sr Cynthia từ ngày 19 – 26/5/2013, sau đó mới làm đơn xin vào Tập viện.
 
II. TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU ngày 13.6.2013 tại Thanh Hải – Nha Trang :
1. Têrêxa Nguyễn Thị Minh Châu
2. Maria Nguyễn Thị Còn
3. Maria Đỗ Thị Định
4. Maria Goretti Nguyễn Thị Ngọc Lan
5. Maria Lê Thị Nhung
6. Anna Nguyễn Thị Quỳnh Như
7. Madalena Nguyễn Thị Hồng Phận
8. Maria Trần Thị Phúc
9. Angès Lê Thị Bích Quyên
10. Anna Phạm Thị Thanh
11. Anna Đỗ Thị Vui.
 
III. TUYÊN KHẤN LẠI  2 năm ngày 8.6.2013 tại Thánh Tâm:
1. Maria Vũ Thị Hoa
2. Maria Nguyễn Thị Hiển
3. Têrêxa Bùi Thị Lệ
4. Têrêxa Nguyễn Thị Tường Vân
5. Maria Trần Thị Kim Xuyến
 
IV. TUYÊN KHẤN LẠI 1 NĂM ngày 8.6.2013
1. Maria Lương Thị An
2. Thérèse Phan Thị Thu Hằng
3. Têrêxa Trần Thị Mỹ Hằng (tại CĐ Thánh Tâm)
4. Thérèse Rhoda Ma Hảo
5. Matta Trần Thị Hiền (tại CĐ Thánh Tâm)
6. Anna Nguyễn Thị Hường (tại CĐ Thánh Tâm)
7. Anê Vy Thị Hồng Liên
8. Elisabeth Trần Thị Mai Thảo (tại CĐ Thánh Tâm)
 
V. KHẤN TRỌN : HĐTW đã chấp thuận cho 5 em khấn trọn ngày 3.8.2013 tại Đàlạt:
1. Maria Lương thị Hoa, fmm
2. Maria Lương thị Hồng, fmm
3. Maria LA BOUYEN Nai Luệ, fmm
4. Têrêxa Nguyễn Thị Hoài Trâm, fmm
5. Maria Phạm Nguyễn Minh Hương, fmm
 
VI. DU HỌC TẠI TD CHENNAI T.6/2013 :
1. Agata Phạm Thị Liên
2. Maria Nguyễn Thị Châm
 
Hiệp thông chúc mừng Khánh Thành nhà trẻ Hiển Linh ngày 1/5 và lễ Bổn mạng cộng đoàn Niềm Vui ngày 31/5.
 
Thánh Tâm ngày 30/4/2013                                      .
Marie Hélène Doãn Thị Thu Hằng, fmm                            .
 

 

Các bài đã đăng