Mừng 90 Năm Fmm Hiện Diện Tại Việt Nam

Chín mươi năm, tràn đầy lộc Chúa,

Chín mươi năm, từng Chị từng em,

Chín mươi năm, cùng nhau tay nắm,

Nhịp bước đồng hành, với quê hương.

 

Chín mươi năm tâm tình tạ ơn Chúa,

Chín mươi năm cùng dệt khúc hoan ca,

Dâng về Chúa, ngập  niềm vui cảm tạ,

Chúc khen Ngài, tình Chúa thật bao la!

 

Chín mươi năm lòng tri ân Quý Chị,

Đã khởi đầu, công khó đẫm hy sinh,

Ôi hạt giống FMM thầm lặng,

Chúa chúc lành đã trổ nụ đơm hoa!

 

Chín mươi năm, gần thế kỷ vụt qua,

Chúa thương bao bọc dặm đường xa,

Tương lai dẫn tới xin phó thác,

Sống trọn tình yêu – với Ý Cha!

 

CĐ Santa Rosa, FMM