Hiện Diện Đầy Tình Chúa Và Tình Người

Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời trở nên cao trọng bởi có sự hiện diện liên lỉ của Chúa

Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ,
chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông”.
 (Mt 11, 11)

 

Gioan trở nên người cao trọng trên thế giới này không phải vì quyền lực, tài năng, tiền bạc... nhưng là vì ông đã khiêm tốn đón nhận sứ vụ Chúa trao. Ông đã sống hết tình với sứ vụ trở nên ngôn sứ, người mở đường cho người khác đến với Chúa. Người cao trọng là người đem người khác trở về bên Chúa... 

 

- Ông đưa người khác về với Chúa nhờ đời sống nhiệm nhặt, dành thời gian tìm kiếm Chúa, lắng nghe tiếng Chúa trong sa mạc. 

- Ông trở nên người mở đường cho Chúa bằng đời sống hoán cải thường ngày: mặc áo nhặm và uống mật ong rừng. 

- Ông can đảm kêu gọi người đương thời: dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

- Ông khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình: tôi là tiếng kêu trong hoang địa... Người đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.

 

Và Chúa nói, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Nước Trời, nơi hiện diện của Chúa tràn ngập khắp không gian và thời gian. Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời trở nên cao trọng bởi có sự hiện diện liên lỉ của Chúa. Giá trị của con người hệ tại ở chính sự hiện diện của Chúa. 

 

Tạ ơn Chúa đã âm thầm ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng con. Sự hiện diện của Chúa đã nâng phẩm giá của chúng con nên. Từ phận người phải chết vì tội lỗi mà nhờ ân sủng chúng con được tái sinh mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, thế giới chúng con còn nhiều tâm hồn chưa cảm nếm được sự ngọt ngào vì có Chúa hiện diện. Chiến tranh vẫn diễn ra, con người vẫn còn đau khổ vì bất công, hận thù, dối lừa... Xin giúp chúng con mở mắt tâm hồn để cảm nếm Chúa đang đồng hành và nâng đỡ chúng con từng phút giây trong cuộc đời. Xin ban cho chúng con ơn sức mạnh để chúng con can đảm sống sự hiện diện đầy tình người trong gia đình và nơi chúng con làm việc.

FMMVN