Lễ Kính Chân Phước Marie De La Passion Đấng Sáng Lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Bổn Mạng Quý Hội Viên Bảo Trợ Ơn Gọi

Trong tâm tình đơn sơ, yêu mến đoàn chúng con kính nhớ về Mẹ Marie De La Passion. Liên đới với thế giới khổ đau đang dịch bệnh và hậu quả sau lũ lụt của anh em đồng bào tại miền Trung, chúng con âm thầm dâng lên Chúa lời tạ ơn đã ban Mẹ Marie De La Passion cho chúng con. Mẹ đã và đang dẫn dắt chúng con sống tinh thần mà Chúa gợi hứng nơi Mẹ trong ơn gọi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Tối thứ sáu, ngày 13/11/2020, chị em cộng đoàn Thánh Tâm, một số chị em miền Sài Gòn và vài Trưởng Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi gần cộng đoàn Thánh Tâm tưởng niệm Mẹ Sáng Lập.  Cộng đoàn phụng vụ đã cùng với Mẹ đi lại hành trình cuộc đời của Mẹ. Hai Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi và chị em FMM đại diện lên dâng hương kính Mẹ Sáng Lập. Nối tiếp giờ phút linh thiêng, chị em FMM và quý Hội viên Chầu Thánh Thể dâng lên Chúa lời Tạ ơn.

Sáng thứ bảy, ngày 14/11/2020. Vào lúc 5 giờ, chị em cộng đoàn Thánh Tâm, các cộng đoàn miền Sài Gòn, Trưởng Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi gần cộng đoàn Thánh Tâm và giáo dân dâng Kinh sáng để cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Người đã yêu thương, tuyển chọn Chân Phước Marie de la Passion cộng tác với Người trong công việc mở rộng Nước Chúa ở trần gian. Đúng 5 giờ 30 Thánh lễ bắt đầu. Cha Alexis Trần Đức Hải, OFM chủ tế Thánh lễ.

Trong bài giảng cha chia sẻ: Đoạn Tin Mừng được chọn cho dịp lễ mừng kính Mẹ Mary of the Pasion – Đấng sáng lập Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, là đoạn thuật lại việc Đức Mẹ đi viếng người chị họ của Mẹ là bà Elisabeth. Maria, lúc này đã là Thân mẫu Chúa (c.43), đem “Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35) đến cho gia đình ông Giacaria, nhất là cho Gioan Tẩy Giả. Mẹ Maria là nhà thừa sai đầu tiên đem Chúa đến cho người khác.

Thừa sai là người được sai đi thực hiện một sứ mệnh nào đó. Và chính Chúa Ki-tô Phục Sinh đã long trọng “ban bài sai” cho các môn đệ của Người, đó cũng là bài sai mà các chị Phan sinh Thừa Sai Đức Mẹ nhận được từ Người. Người sai các chị em đi làm chứng nhân Nước Trời, là người đem đến cho người khác chính Đức Ki-tô Giê-su. Nói cách khác, đối tượng của lời chứng là chính Chúa ở trong mình!

Trải nghiệm “chiếm hữu”, “ở trong” sâu đậm, sách tiên tri Hô-sê nói đến: “Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong ân tình và xót thương, trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức Chúa” (Hs 2, 21 - 22). Hãy nghiệm lại mẫu gương của Đức Mẹ Maria: trước khi là người truyền giáo cho kẻ khác, “Đức Maria đã là người nữ thờ phượng đầu tiên của Đấng Cứu Thế”.

Chúng ta cầu chúc cho nhau luôn có Thiên Chúa ở cùng, để sẻ chia điều chúng ta có cho những ai mà chúng ta gặp gỡ và phục vụ họ. Mà điều chúng ta “có thể có” (ở trong tầm với) và “phải có”, đó là Đức Giê-su Ki-tô, như ngày xưa thánh Phê-rô đã từng nói với người què ở Đề thờ Giê-ru-sa-lem: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Nazarét, anh đứng dậy mà đi” (Cv 3,6).

Phần lời cầu, hai đại diện Bảo Trợ Ơn Gọi dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội luôn là chứng nhân của sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Xin cho thế giới được hưởng nền hòa bình đích thực trong tình yêu và tự do sống niềm tin của mình. Xin Chúa cho từng thành viên trong Hội Dòng sống triệt để hơn với Đoàn Sủng, luôn hăng say với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nguyện xin Chúa ban bình an, chúc lành cho tấm lòng quảng đại và sự nhiệt tâm của quý Hội viên.

Kết thúc Thánh lễ, Cha Alexis Trần Đức Hải thay mặt Cha Giám Tỉnh OFM chúc mừng lễ Mẹ Sáng Lập đến quý chị em FMM. Chị Gioanna Hoàng đại diện cám ơn Cha và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện, đặc biệt cám ơn quý Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi đã yêu thương nâng đỡ về vật chất cũng như lời cầu nguyện để nuôi dưỡng ơn gọi của Hôi Dòng.

Sau đó, chị em chia sẻ chút niềm vui mừng lễ Mẹ Sáng Lập với anh chị em giáo dân ra về tại sân nhà khách. Cha và quý chị em điểm tâm sáng chia sẻ niềm vui huynh đệ tại nhà cơm cộng đoàn Thánh Tâm.

Cám ơn Chúa đã ban Mẹ Marie De La Passion cho Hội Dòng chúng con, mẫu gương đời sống chiêm niệm và hoạt động. Xin cho chúng con là những con cái của Mẹ biết noi gương Mẹ, kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và mang Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng con.

Chị em CĐ Thánh Tâm