Đón Tiếp Tại CĐ Thánh Tâm

“Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống thành huynh đệ đoàn Phúc Âm. Tình yêu của Người qui tụ chúng ta và rèn luyện những mối dây hiệp nhất giữa chúng ta”. (HP 19)

Trong giờ Kinh Chiều thứ hai kính Thánh Batôlômêô, ngày 24/8/2020, chị em cộng đoàn Thánh Tâm vui mừng đón tiếp chị Thái Bình, chị Maria Đặng Hoàng, chị Lịch và 8 Khấn Tạm: Phương Thảo, Giao Yên, Roda Thanh Yến, Thanh Lan, Thu Hoài, Võ Cúc, Thúy Trinh và  Hồ Hoa về học Thần học trong niên khóa mới này.

Bầu khí ấm cúng, huynh đệ, chị em cùng dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng, ngợi khen. Xin Chúa chúc lành cho ước nguyện sống quảng đại hiến dâng và sẵn sàng cộng tác vào chương trình yêu thương của Chúa.   

“Trong đức tin, chúng ta đón nhận chị em do Người trao ban, chấp nhận khác biệt và bổ túc cho nhau trong thái độ lắng nghe, tin tưởng, tôn trọng huyền nhiệm và tiến trình của mỗi người. Chúng ta nâng đỡ nhau trên bước đường tiến đến cùng Chúa”. (HP 20)

Phần nghi thức đón tiếp, Chị Phụ Trách trao nến sáng và dự phóng cộng đoàn cho các chị em trong khi cộng đoàn cùng nhau cất lên “Bài ca Bác Ái”. Xin cho chúng con luôn hiệp nhất trong gia đình thiêng liêng; trở thành những chuyên gia hiệp thông. Chị em cũng nài xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ, biết thưa “Xin Vâng” như là nền tảng và động lực hướng dẫn mọi dấn thân của chị em trong bổn phận học tập hay sứ vụ mỗi ngày hầu thực hiện thánh ý của Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa đã luôn luôn làm mới đời sống cộng đoàn nhờ sự hiện diện rất đặc biệt của từng mỗi chị em. Xin Chúa chúc lành cho đời sứ vụ của từng mỗi chị nơi môi trường mới này. Đặc biệt, các chị em Khấn Tạm nhờ được trang bị những kiến thức cơ bản về lãnh vực thần học mà gia tăng thêm lòng tin yêu Chúa, lòng yêu mến Giáo Hội, trung thành trong ơn gọi Thánh hiến và sẵn sàng phục vụ tha nhân với những ân huệ mà Chúa trao ban.

Chị em cộng đoàn Thánh Tâm