Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, chị em FMM miền Sài Gòn và một số giáo dân đã long trọng hiệp dâng Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 5g30. Đây là lễ Bổn Mạng của Tỉnh Dòng Việt Nam, Cộng đoàn Thánh Tâm và Giáo Họ Thánh Tâm.

Dịp này, Tỉnh Dòng đã hân hoan mừng Ngọc Khánh Tu Dòng của chị Matta Nguyễn Thị Ngợi và Ngân Khánh Tu Dòng của 6 chị ( chị Mad.Thanh Tâm, chị Anna Bạch Yến, chị Têrêxa Tịnh, chị Maria Kim Xuân, chi Anna Tuyết Sương và chị Anna Trần Hằng).

Chủ tế Thánh lễ là Cha Phó Giám Tỉnh OFM, Gioan Nguyễn Phước. Cùng đồng tế với ngài có cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm, sdb; Cha Phaolo Nguyễn Đình Vịnh, ofm và  Cha Anphongso Nguyễn Công Minh, ofm.

Hiệp dâng thánh lễ mừng 60 năm chuỗi ngọc hồng ân mà Chúa đã thương ban cho chị Matta Ngợi, 25 năm hồng ân tận hiến mà 6 chị nguyện phó thác, có sự hiện diện của các chị thuộc các Cộng Đoàn Miền Thành Phố và giáo dân giáo họ Thánh Tâm.

Trong bài giảng, cha chủ tế có gợi ý suy niệm: mừng lễ Thánh Tâm là dịp chúng ta chiêm ngắm tình thương Chúa, một tình yêu đi bước trước và nhưng không. Mừng lễ Thánh Tâm, chúng ta được mời gọi: “ tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng ta hãy noi gương Chúa, đón nhận tất cả những đau khổ, những thất bại, những bất ưng, những thập giá nho nhỏ trong đời sống hằng ngày để đền tạ trái tim Chúa.

Sau thánh lễ, chị em thuộc các cộng đoàn gần xa đã gửi những món quà khác nhau về mừng Bổn mạng Tỉnh Dòng và Cộng đoàn Thánh Tâm. Niềm vui được tuôn trào qua buổi điểm tâm thấm đượm tình gia đình Phan sinh.  

Tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Tỉnh Dòng, Cộng Đoàn và từng mỗi chị em trong cộng đoàn Thánh Tâm trong suốt một năm qua. “Tình yêu mời gọi ta phó thác đến cùng bản thân ta cho Ngài” (Marie De La Passion-NS 307).   Nguyện xin Thánh Tâm  Chúa thương giúp cho chúng ta trở thành nhân chứng tình yêu trọn đời dù chúng ta bất xứng.