Rửa Chân Cho Nhau

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, Chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1)

Trong dịp cuối tháng 5 và đầu tháng 6 này, toàn Tỉnh dòng đang diễn ra các buổi bàn giao phụ trách tại các cộng đoàn. Đây thực sự không phải là nghi thức “chuyển giao quyền lực”, nhưng đó là một biến cố mang đậm tinh thần Phúc Âm: “trao sứ vụ rửa chân”.

Tâm tình bao trùm của ngày bàn giao là cảm tạ Chúa, biết ơn chị cựu phụ trách trong suốt nhiệm kỳ qua và cảm ơn chị tân phụ trách đã sẵn sàng đón nhận sứ vụ náo hoạt cộng đoàn. Đây cũng là dịp để chị em trong cộng đoàn ngồi lại bên nhau. Chị em chia sẻ cảm nhận của mình qua hai câu hỏi: “Tôi đã đảm nhận trách nhiệm thành viên trong cộng đoàn như thế nào? Tôi chờ đợi gì từ chị tân phụ trách?” Chị em cảm ơn và xin lỗi lẫn nhau. Mỗi thành viên trong cộng đoàn cũng nói lên ước mơ của mình trong việc sống ơn gọi FMM và xây dựng cộng đoàn. Sự hiện diện của các chị đại diện HĐTD cũng gợi mở cho chị em trong cộng đoàn những điểm cần suy tư thêm để làm mới lại đời sống cộng đoàn.

Nghi thức ban giao phụ trách được lồng trong giờ kinh chiều. Bầu khí gia đình được lan tỏa trong nhà nguyện nhỏ. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban trong suốt ba năm qua và phó thác cho Ngài nhiệm kỳ sắp tới của chị tân phụ trách.

“Ngọt ngào tươi đẹp lắm thay,

Chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1)

Xin Chúa chúc lành cho chị em chúng con trên hành trình hoán cải để bước theo sát chân Chúa mỗi ngày một hơn.