Nghi Thức Xin Khấn Trọn

"Tôi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Cùng đích của đời tôi là Tình Yêu" - Mary of the Passion.

Sau Thánh Lễ sáng ngày 31/05 tại Nhà Nguyện Thánh Tâm đã diễn ra nghi thức xin khấn trọn của 6 chị em FMM. Chính Chúa đã đào luyện và chuẩn bị tâm hồn các chị trong suốt thời gian huấn luyện, để hôm nay, các chị nói lên ước muốn hiến dâng trọn vẹn con người mình cho Thiên Chúa và mưu cầu lời ích của tha nhân.

Xin Thiên Chúa là nguồn mạch Tình Yêu đồng hành cũng các chị luôn mãi trên hành trình bước theo sát vết chân của Chúa Kito trong Hội dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.