Những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019

Chị em cộng đoàn Thánh Tâm trong những ngày đầu năm 2019 Âm lịch

Những ngày đầu năm mới chị em cộng đoàn Thánh Tâm Mừng tuổi Chúa, Mừng Tuổi Cha và mừng tuổi nhau. Sau đó chị em đi thăm một số gia đình chị em trong miền Sài Gòn vào ngày mồng hai tết trong niềm vui và ân sủng.