Chúc tết

Lời chúc tết

 

Nguyện xin Ba Ngôi chí ái

mãi tuôn tràn hồng ân xuống trên Cộng đoàn.

Trọng kính gửi quý Soeur!

Nhân dịp tết đến, xuân về,

con kính chúc quý Soeur được nhận nhiều hồng ân

của Chúa và Mẹ.

Con kính chúc quý Soeur luôn sống vui đời phục vụ

và con cũng luôn cầu nguyện cho Dòng Phan Sinh

mình nhận được nhiều nữ tu tận hiến cho giáo hội,

phục vụ cho tha nhân.

 

 

Con kính thư,

23 tháng chạp,

Maria Đặng Thị Hiền

(Phụ huynh Sr Nữ Diệu,fmm)

 

Con kính tặng quý Soeur bài thơ ngày Nữ Diệu chọn nhận ơn gọi

 

Ý NGUYỆN

 

Đi đi con! chọn con đường ơn gọi,
Để vào đời bằng hai tiếng “Xin vâng”
Dù bão giông, dù thử thách muôn phần,
Vẫn tín trung một tấm lòng phó thác.

Đi đi con! cho đi là hạnh phúc,
Để đời con vui phục vụ tha nhân.
Không ham mê vốn của cải nhân trần,
Nhận khó nghèo của một đời tận hiến.

Đi đi con! đáp lời mời thiên triệu,
Cộng sinh tình Ngài cho thập giá nở hoa.
Khiết tịnh đời con trên đường vui sống,
Si tình Ngài - con vượt thắng satan.

(Maria Đặng Thị Hiền)