Ngày lễ 14/10

Mừng 60 năm thành lập cộng đoàn Thánh Tâm và 45 năm thành lập Tỉnh dòng Thánh Tâm trong tinh thần huynh đệ Phan Sinh.